top of page
Patientinformation om behandling med toxin mod arvæv

 

Hvorfor anvende toxin mod arvæv?

Arvæv efter en operation kan mindskes på flere forskellige måder, men aldrig helt undgås. Derfor er det i den kosmetiske kirurgi særlig vigtigt at kende til hele paletten af behandlinger, der forebygger ar-dannelse. Også dem, der (endnu) ikke er solidt videnskabeligt funderede. Så længe bivirkningerne opvejes af den formodede effekt. 

Ved kosmetisk kirurgi kan synligheden af et ar være afgørende for, om man vælger én operationstype frem for en anden. Et par klassiske eksempler er brynløft og halsløft. For begge disse operationstyper findes der to meget forskellige metoder. Den store, dyre operation med flere risici og komplikationer - men mindre synlige ar. Og den lille, mindre omkostelige operation med færre risici og komplikationer - men lidt mere synlige ar.

Den store og den lille operation er ca. lige effektive. Eller faktisk er det sådan, at hvis man har ekstrem løs hud, er den lille operation ofte den mest effektive. Med andre ord er der her tale om situationer, hvor det er helt afgørende, at man som patient/klient kan tilbydes en optimal behandling af arrene, så de bliver så diskrete som overhovedet muligt.

 

God kirurgi

Pænt sammensyede ar er naturligvis en forudsætning for, at et ar heler pænt. Men selv et pænt ar kan de efterfølgende måneder udvikle sig grimt, hvis det ikke behandles ordentligt.

 

Hud-pleje

Den basale pleje af huden omkring et ar er lige så vigtig som kirurgien. Det er en god ide at anvende nogle ar-produkter dagligt i 3-4 måneder efter enhver operation for at minimere ar-dannelsen. Dels en solfaktor, dels en E-vitamin-holdig ar-creme. Og endelig silikone-plaster eller silikone-gel, som er bevist også at minimere ar-dannelse.

 
 
Toxin til forebyggelse af arvæv

På trods af ovenstående er de fleste ar relativt synlige. Og der er således grund til at overveje mere kreative tiltag. På Klinik Milfeldt har vi en udpræget fornufts-præget tilgang til behandlinger, der med god sandsynlighed har en lav risiko for bivirkninger: Hvis der bare er en rimelig god chance for, at toxin-behandling giver pænere ar og risikoen er lille, så mener vi, at toxin-behandling et forsøg værd.

Indtil videre bekræfter vores erfaring de videnskabelige studier, der er lavet på området: Det er vores klare indtryk, at toxin reducerer ardannelse. Vi ser det både, når toxin injiceres direkte i ar og når toxin bruges til at hæmme mimikken i det opererede område. Det er ikke muligt at sige, om den ene metode er mere effektiv end den anden. Men da begge virkninger er videnskabeligt sandsynliggjort, anbefaler vi så vidt muligt begge metoder, hvis man vil gøre alt, hvad man kan for at få så usynlige ar som muligt. Blot der ikke behandles tæt på områder, hvor der er en risiko for bivirkninger, der ikke står mål med den formodede gevinst.

 

Om "off-label" forsøgs-behandling

Toxin er ikke registreret til behandling af arvæv eller smerter i ar, men kan anvendes såkaldt "off-label": Når man bruger et stof på en anden måde, end det blev markedsført til. Behandlingen må i så fald kun foretages af speciallæger, der er godkendt til behandling med toxin og kun, hvor der ikke findes noget andet speciale, der har taget behandlingen til sig. Behandling af ar hører under det plastikkirurgiske speciale. Derfor må en plastikkirurg anvende toxin “off-label”, selvom det ikke er en anerkendt metode. 

Når et præparat anvendes Off-label, er der fra Styrelsen for Patientsikkerheds side en række skærpede krav til, hvordan behandlingen skal foregå:


1. Skærpet informationspligt
Man skal som patient have modtaget skriftlig information og ikke kun mundtlig. Man skal være informeret om, at    Toxin anvendes på en anden måde, end det er registreret til - herunder at der ikke er nogen garanti for, at det virker efter hensigten.

2. Skærpet dokumentationspligt
Lægen skal være ekstra omhyggelig med journalføringen. Herunder anføre grunden til, at toxin anvendes off-label: At andre behandlinger ikke har givet tilstrækkelig effekt og at man vurderer, at risikoen ved anvendelse af toxin opvejes af den forventede effekt.

3. Skærpet opfølgningspligt
Lægen er forpligtet til at følge ekstra grundigt op på effekt og evt. Bivirkninger.


Revideret 01.12.2022
Pavia Milfeldt Lumholt

bottom of page