top of page

Fedttransplantation

Lipo før red.jpg
Lipo efter red.jpg
Hvad er en fedttransplantation?

En fedttransplantation er en omvendt fedtsugning: Efter at have suget fedt ud ved at passere en sugekanyle mange gange gennem et fedt-depot, sprøjter man det ind på samme måde et andet sted på kroppen. Princippet med at flytte væv, der mister sin blodforsyning i en periode, har man anvendt i over 100 år ved hudtransplantation. Og ligesom ved hudtransplantation er kunsten at få fedtvævet til at overleve det nye sted. Og det er netop den væsentligste ulempe ved behandlingen; det er ikke al fedtet der overlever flytningen, da fedtceller er mere skrøbelige end f.eks. hud. Fedttransplantationsteknik er fortsat en område der udvikler sig. Og man finder hele tiden nye teknikker, der kan få fedtet til at overleve en lille smule mere. Men der er fortsat en del individuelle faktorer, der giver variationer i resultatet fra person til person. Klassisk fedttransplantation. Ved denne operation er det lidt forenklet sådan, at hvis man suger 100 ml kan man få 50 ml levende fedtvæv til injektion og opnå et slutresultat på et sted mellem 25 og 35 ml. De overlevende fedtceller kan man til gengæld regne med holder lige så længe som kroppens øvrige fedtceller. Og de er i stand til at tage på og tabe sig som altid; de vil opføre sig ligesom de altid har gjort. Stamcelleberiget fedttransplantation. Det er i dag muligt at opnå en forbedret overlevelse af fedtvævet ved at tilsætte ens egne laboratoriedyrkede stamceller. Proceduren kræver to operationer i fuld bedøvelse: ved den første udtages fedtvæv, der sendes til et laboratorie, hvor stamceller frasorteres og opformeres med en faktor 2-3000. Efter et par uger foretages en fedttransplantation som vanligt, bortset fra at stamcellerne blandes i fedtet lige før det injiceres. Der er lidt uenighed i den videnskabelige litteratur i forhold til, hvor stor en gevinst det giver. Og metoden er indtil videre meget dyr. PRF-beriget fedttransplantation (indirekte stamcelleberigelse). Vi er stolte af at være den første klinik i landet til at tilbyde denne variant af fedttransplantation som standard. Operationen foretages i én procedure, hvor fedtet i stedet for stamceller tilføres 10-15% af ens egen plasma. Der er tale om det plasma-produkt, der hedder PRF (Platelet-Rich Fibrin), som er et 2. generations plasmaprodukt, hvor den mere kendte PRP (Platelet-Rich Plasma) er 1. generation. Se evt. afsnittet om plasmaprodukter. Rationalet bag PRF-berigelse - PRF gør fedtet mere tyndtflydende under injektionen, så cellerne glider bedre igennem injektionskanylen og skåner dem. - PRF størkner 5-10 minutter efter injektion og stabiliserer dermed fedtet, hvilket forebygger at fedtet glider et andet sted hen - en helt afgørende egenskab i specielt øjenomgivelserne. - PRF tilkalder stamceller fra omgivelserne, så man opnår en "indirekte" stamcelleberigelse, med den reparation af delvist ødelagte fedtceller, som er stamcellernes fornemste egenskab. - PRF opgraderer blodforsyningen, hvilket er helt essentielt for transplanterede fedtcellers overlevelse. - PRF indeholder en masse hvide blodlegemer, der virker "antiinflammatoriske", hvilket markant forkorter hævelsen. Videnskaben bag PRF-berigelse Som for stamcelleberiget fedt, er der også ved PRF-berigelse lidt videnskabelig uenighed. Alle er enige om, at PRF forkorter hævelsen. Og det er i sig selv en gevinst, da hævelse hos nogen kan være ret langvarig. Specielt under øjnene hos folk, der har tendens til hævelse her. Og da netop fedttransplantation ofte anvendes i dette område er allerede dét en stor gevinst. Uenigheden går på, i hvor høj grad fedtet overlever bedre ved PRF-berigelse. Vores personlige vurdering og erfaring er, at PRF øger overlevelsen. Når nogle undersøgelser ikke lykkes med at vise det, tilskriver vi det dårlig teknik. Der er desvære en tradition i faget for at overføre fedt fra én sprøjte til en anden ved at koble to sprøjter sammen med en "Luer Lock" connection. Problemet med denne er, at kanalen som fedtet passerer gennem i virkeligheden er for lille og giver turbulens og klemmer fedtet. I de undersøgelser, hvor man ikke har kunnet påvise en volumengevinst, har man netop blandet fedtet med PRF ved at overføre en sprøjte med PRF til en sprøjte med fedt og tilbage igen - mange gange. Det gør vi naturligvis ikke her på klinikken og måske er det derfor vi oplever en forbedret overlevelse ved PRF-berigelse. Forberedt Fedttransplantation (Preconditioning) Det er en kendt sag, at ved to fedttransplantationer med f.eks. 3 måneders mellemrum, så lykkes 2. gang bedre end 1. gang. Man mener det skyldes den opregulering af blodforsyningen, som den 1. operation giver - at det gøder jorden før 2. operation. Denne optimering af helingen kan man også opnå på andre måder. i princippet vil enhver moderat belastning af vævet før operationen have samme virkning: "What doesn't kill You makes You stronger". Daglig dermarolling af huden er vist at forbedre resultatet af fedttransplantation til det område. Vakuumbehandling af brystet før fedttransplantation har samme virkning (BRAVA-behandling). Listen af eksempler er lang. Vi tilbyder mulighed for forberedelse med PRF-behandlingat 1-2 uger før en fedttransplantation. Det kan give mening ved transplantation til læberne, hvor overlevelsen af fedtet er særligt dårlig fordi der er så meget bevægelse i læberne. Efffekten af denne forberedelse er endnu ikke dokumenteret. På den anden side er der intet at tabe ved en forudgående PRF-injektion. Det er i sig selv en foryngende behandlingsform, som er hurtigt lavet, relativt billig og med få bivirkninger. Er der alternativer? Hyaluronsyre fillers (HA fillers). Dette er den hyppigst anvendte filler til volumenbehandling af ansigtet. Anvendt de rigtige steder kan HA-filler give udmærkede resultater, som holder i 3-9 måneder. Men selvom produkterne i dag er ganske vævsvenlige, hænder det at immunforsvaret reagerer på dem og danner knuder. Filleren kan forskubbe sig, så den lægger sig et uhensigstmæssigt sted. F.eks. kan læbefillers trække op mod næsen og forstørre dette område, så man får det overbehandlede look, de fleste kender. HA-fillers anvendes ofte under øjenene, hvor de i virkeligheden ikke er særligt velegnede. Det kan give problemer med hævelse, da denne type fillers tiltrækker væske. Andre gange sker der det efter 6-12 måneder, at de synker ned mellem to bindevævsstrøg, der ligger mellem huden og knoglen og give en katteagtig fold op mod næsen. HA-fillers siges at gå i opløsning efter 3-6 måneder. Det er ikke helt rigtigt. Det afhænger meget af fillerens renhed og holdbarhed. Renheden er en udfordring, da nogle af de mest kendte mærker desværre ikke nødvendigvis er de mest rene. De kendte mærker er store, fordi de var blandt de første på markedet. Men det betyder også at deres fremstillingsteknik, er blandt de først udviklede. I dag findes der nyere og mindre kendte fillers, der har en større grad af renhed. Lang holdbarhed af filleren er en egenskab som mange er glade for. Men desværre hænger holdbarhed og risiko for immunreaktioner og efterfølgende arvævsdannelse sammen. Problemet er størst ved læbefillers, da arvæv i en læbe kan give en stiv, unaturlig, evt. fortykket læbe, som ubehandlet kan vare resten af livet. Hydroxyapatit filler. Denne type filler, som de fleste kender som Radiesse, er en såkaldt semipermanent filler, som kun enkelte hudlæger og plastikkirurger er registreret til at anvende. Klinik Milfeldt er en af én af kun en håndfuld klinikker på Sjælland, der har denne registrering. Produktet er en opløsning af den slags kalk-krystaller, vore knogler er bygget op af. Man bruger også produktet ifm. genopbygning af knogle. Radiesse kan anvendes ufortyndet som en filler, der holder i 9-12 måneder. Men det kan også i fortyndet form med lokalbedøvelse anvendes som en gradvis hudopstramning over flere behandlinger - se afsnittet Liquid Facelift. Som filler har den specielt under øjnene og langs kæbelinien nogle klare fortrin frem for HA-fillers. Det skyldes dels at Radiesse der lægges klods på knoglen under øjnene netop minder om knogle. Og knogletab på dette sted er netop en af gundene til at man bliver flad sv.t. æblekinderne med alderen. Andre grunde er, at den ikke forskubber sig så let og ikke tiltrækker væske. Sammenlignet med fedttransplanation er der den ulempe at flere behandlinger kan give noget fasthed i vævet, der vanskeliggør efterfølgende fedttransplantation. Plasmafiller/EZ Gel. Dette er sammen med fedttransplantation en naturlig filler, der består af 100% dig - se afsnittet om plasmabehandlinger. Klinik Milfeldt var i 2022 den første klinik i landet til at tage denne filler i brug. Den er yderst vævsvenlig og let at arbejde med, men holder kun 2-3 måneder. Flere klinikker, der promoverer den i udlandet påstår at den holder i 4-6 måneder, men det er vurderet ud fra holdbarheden hos forsøgsdyr. Erfaringen her på klinikken er 2-3 måneder. Men selvom det er kortere end selv de korteste HA-fillers har behandlingen sin plads. Der er nemlig nogen, der hverken tåler HA-fillers eller har fedt nok på kroppen til en fedttransplantation. For dem er plasmafiller den eneste filler-mulighed de har. Hvem egner operationen sig til? Den bedste kandidat til en fedttransplantation er en person uden for store vægtsvingninger, der har et lille fedtdepot et sted, som det ville være dejligt at få væk. Samtidig med et ønske om ekstra fylde et andet sted. Det er en win-win. Hvem egner den sig ikke til? For at kunne få foretaget en kosmetisk operation, skal man være fyldt 18 år. Som noget generelt bør man ikke lade sig operere i en alt for turbulent periode af sit liv. Og har du mange eller alvorlige problemer med helbredet eller tager medicin, der er meget blodfortyndende eller hæmmer helingen, er det ikke altid du kan tilbydes en operation. Hvis du ser i gang med eller planlægger et vægttab skal du vide, at du får klart den bedste vurdering og det bedste resultat når du har nået din målvægt - ikke undervejs i processen. Hvis du skal ud at rejse kort tid efter operationen. De fleste rejseforsikringer dækker ikke komplikationer til en operation, der opstår under en rejse, hvis operationen er foretaget mindre end 1-3 måneder før operationen. Det præcise tilladte tidsinterval mellem operation og rejse afhænger af operationstypen og det enkelt forsikringsselskab.Den mindst egnede kandidat til en fedttransplantation er en person med store vægtudsving, en med for lidt fedt at tage, løs hud hvor fedtet skal tages fra og for store forventninger til, hvor meget volumen der kan opnås. I stedet for en win-win vil man stå tilbage med en loose-loose; ujævn hud hvor fedtet er høstet og mindre fylde end man havde håbet. TEndens til dannelse af oliecyster. Nogle har tendens til at danne oliecyster efter en fedttransplantation; indkapslet olie fra døde fedtceller. Hvis man har det fra et tidligere indgreb skal man være forsigtig med en fedttransplantation. Ofte kan man dog foretage det alligevel, hvis man kun transplanterer mindre mængder.

Hvordan foregår det?

Forundersøgelse Du vil ved forundersøgelsen få en grundig information om operationen og efterforløbet. Du vil blive bedt om at udfylde et oplysningsskema om dit helbred. Du taler du med plastikkirurgen om dine ønsker, og du vil få et godt bud på, hvad der er af muligheder. Du bør være forberedt på, at kirurgens analyse af dine behov og de løsninger der foreslås, måske er anderledes end det, du havde tænkt på forhånd. Vi anbefaler, at du kommer til forundersøgelsen sammen med en pårørende eller en ven, således at I bagefter kan tale om den information, du fik i forbindelse med forundersøgelsen. Efter forundersøgelsen er der en lovpligtig betænkningstid på mindst 1 uge før du må tage en endelig beslutning om operation. Hvis du derefter stadig er i tvivl, kan der være behov for en supplerende konsultation. Det er vigtigt, at du fortæller, hvis der har været problemer i forbindelse med tidligere operationer eller tandbehandlinger. Hvis du f.eks. har meget let ved at få blå mærker eller blødningskomplikationer, infektioner eller hvis du tidligere har oplevet, at lokalbedøvelse ikke har virket særlig godt. Ofte er årsagen til sidstnævnte, at der ved det pågældende indgreb ikke blev givet nok bedøvelse. Men hos en lille procentdel af befolkningen aftager virkningen af lokalbedøvelse meget hurtigt eller virker bare ikke tilstrækkeligt. Den slags oplysninger er vigtige at få på bordet før du skrives op til en operation i lokalbedøvelse. Din forberedelse før operationen Undgå selvbruner. Selvbruner i ugen før operationen øger risikoen for infektion. Årsagen er, at det giver huden en fedtet overflade, som gør at den sterile afdækning ikke klistrer på huden og dermed ikke afskærmer det sterile område ordentligt. A-vitamin/Retinoider I pilleform på recept gør A-vitamin nye ar grovere, så du bør holde en pause med dette 2 uger før en operation, hvor arrene er synlige eller store. Som creme kan A-vitamin gøre ar mindre synlige, men det er vigtigt at man er startet med cremen minimum 3-4 uger før operationen. Produktet kan nemlig give noget irritation de første 2 uger efter opstart og i den periode kan et ar blive grovere. Det lavpraktiske Gør plads i kalenderen. Som regel bliver man mere træt end man forestiller sig når en operation er overstået. Så lad være med at planlægge noget socialt senere samme dag. Dels kan snak og grin øge risikoen for blødning. Dels vil tanken om, at du skal have overskud til socialt samvær stresse dig unødigt under operationen. Arranger hjemtransport. Du bør som hovedregel ikke selv køre bil hjem. Kun ved helt små indgreb er dette forsvarligt. Spørg kirurgen, hvis du er i tvivl. Spis de måltider du plejer på operationsdagen. Nogle tror at de bør faste før en lokalbedøvelses-operation, men det forholder sig helt omvendt: Det er vigtigt at være tanket op og ikke gå sukkerkold under operationen. Sygdom op til operationen. Udskyd operationen hvis du bliver syg op til operationen. Det kan være svært at aflyse med kort varsel, specielt hvis det er vanskeligt at få operation og efterfølgende feriedage passet ind i en travl hverdag. Men en forkølelse gør ikke noget godt for resultatet eller forløbet. Kroppen har brug for at restituere og hvis der er tale om en operation i hoved-hals området vil du blive mærkbart hævet i længere tid end ellers. Hvordan foregår operationen? Operationen foregår i lokalbedøvelse. Når lokalbedøvelsen lægges kan det svie og stikke lidt. Men under selve operationen bør du ikke mærke noget. Og hvis der endelig skulle være et enkelt sted, hvor du kan mærke at det spænder, kan der altid lægges mere lokalbedøvelse undervejs. Lokalbedøvelse indeholder Adrenalin, der får blodårerne i området til at trække sig sammen; det begrænser blødningen og forlænger virkningen af bedøvelsen. Men det kan også øge hjerterytmen og stresse kroppen lidt. Det er blandt andet derfor det er vigtigt at overholde sine sædvanlige måltider på operationsdagen, da effekten af Adrenalinen minder om, når man går sukkerkold. Under operationen vil der være forskellige lyde, som virker uvante på dig og som det er godt at være forberedt på. Det lyder måske mærkeligt, men man kan høre når en skalpel skærer, en saks klipper og en fedtsugnings-kanyle rasper i vævet. Hvis det er åben kirurgi anvendes en pincet med strøm i, som stopper blødning i små blodårer. Den giver en bip-lyd fra sig når den anvendes og man kan høre en svitsen i vævet. Og nogle gange kan der endda være en let brændt lugt. Det er altsammen en del af enhver operation og bedst, hvis du er forberedt på det. Og kan du tåle at læse ovenstående udpenslede beskrivelse, er der gode chancer for at du kan gennemgå en operation i lokalbedøvelse. Hvis du stoppede halvvejs i beskrivelsen bør du overveje fuld bedøvelse. Operationen afsluttes med at du får plastre på arret. Bagefter kan du have behov for at sidde og sunde dig lidt. En fedttransplantation foregår i 4 trin. Første trin er fedtsugningen. Der lægges væske ind i vævet med en lang kanyle. Væsken består af saltvand (løsner fedtcellerne), lokalbedøvelse, Adrenalin (forlænger varigheden af loklbedøvelse og reducerer blødning) og Bicarbonat (neutraliserer lokalbeøvelsen, så den næsten ikke svier). Denne del af proceduren kan stikke, svie og trykke lidt. Der kan følge en kort pause mens man venter på at bedøvelsen virker godt. Så foretages fedtsugningen med en større kanyle, der ikke gør ondt, men kan føles mærkelig; som om man bliver børstet indvendig. Efter endt sugning lukkes hullerne ofte med en tråd, der opløser sig selv over et par uger. Andet trin er oprensning af fedtet. Fedtet skylles og centrifugeres. Og som noget særligt her på klinikken tages en blodprøve på dig til fremstilling af PRF (Platelet-rich Fibrin), som tilsættes fedtet. Tredje trin er lokalbedøvelse af transplantations-stedet. Det er samme procedure som første trin, men som regel i mindre omfang. Sidste trin er selve transplantationen. Injektion af fedtet mærker man i reglen ikke meget til. Det kan nogle gange spænde en smule, men i det små. Ved større fedtsugning medgives en kompressionsbandage. Forholdsregler efter operationen Når du netop har gennemgået en ambulant operation er der nogle forholdsregler, du skal overholde for at undgå komplikationer. Undgå infektion i såret Operationsområdet må ikke blive vådt i bad de første 2 døgn efter operationen. Gå ikke i svømmehal eller karbad før trådene er fjernet. Hold det opererede område i ro indtil trådene er fjernet eller efter aftale: for megen aktivitet giver hævelse og øger risikoen for infektion. Tegn på infektion starter som regel med at det begynder at gøre mere ondt i operationsområdet. Og først senere tilkommer rødme, varme, hævelse og evt. feber. Risikoen for infektion er størst 5 dage efter operationen +/- 2 dage. Kontakt klinikken hvis du er i tvivl. Undgå blødning Man bør slappe af resten af dagen efter en operation. Enhver aktivitet vil øge blodtrykket og dermed risikoen for blodansamling eller blodudtrædninger. Dette er vigtigt ved alle operationer, men særlig vigtigt ved operationer i ansigtet. Man bør efter en operation i ansigtet gå hjem og være rigtig kedelig resten af dagen. Indtag kun mad og drikke der er køligt og blødt. Vær asocial og undgå at blodet løber til hovedet. Undgå at bøje dig fremover og behold helst hovedet over hjertehøjde, også i søvne. Så sov med hovedet højt. Og køl evt. det opererede område med f.eks. en pose frosne ærter i 10-15 minutter hver 2. time. Gerne den følgende dag også. Afkøling reducerer ofte også smerterne. Plastre De brune "englehud" plastre som kirurgen oftest sætter direkte på arret, kan godt tåle brusebad. Dup dem med håndklædet og tør dem evt. med føntørrer. En evt. yderforbinding må fjernes efter et døgn. Plasteret holder kanterne på såret sammen, og skal kun skiftes, når det selv løsner sig. Komplikationer det første døgn Oplever du komplikationer - eksempelvis blødning, skal du kontakte klinikken. Kontroller Typisk ses du til kontrol 1 uge efter, hvor evt. tråde fjernes. Og 3-6 måneder efter kommer du til vurdering af resultatet. Der kan være behov for yderligere kontroller. Efter en øjenlågsoperation kan der være behov for nogle øjendråber, der forebygger irritation og infektion. Det er ikke altid nødvendigt, så du får nærmere besked af kirurgen, hvis det vurderes at være nødvendigt i dit tilfælde. De fleste ar heler OK ved anvendelse af "englehud" i 3-4 måneder, påpasselighed med sol og evt. en ar-creme. Undgåelse af sol på ar skal man tage lidt mere alvorligt ved fedttransplantation end ved andre operationer. Ikke fordi arrene er større, men fordi kombinationen sol og olie i vævet fra døde fedtceller kan gøre huden gul-brunlig i op til 3 måneder efter operationen.

Hvor stor er tilfredsheden?

Fedttransplantation er en unik metode til at opnå en permanent og naturlig volumenbehandling, som ofte ikke kan opnås på andre måder.I forhold til tilfredshedsgraden har fedttransplantation den udfordring, at resultatet efter en måned er bedre end slutresultatet. Det kan føles som et antiklimaks samtidig med at man har det med at glemme, hvordan det så ud før operationen. Så der er nogen, der først synes de kan se resultatet når de kommer til kontrol efter 3-6 måneder. Tilfredsheden efter en fedttransplantation er god, hvis man har tålmodighed til den proces og kan acceptere at der tit skal 2 operationer til for at opnå et tilfredsstillede resultat. Og så skal teknikkens ulemper ses i det lys, at der ofte ikke er andre måder at opnå volumen med eget væv.Der er nogle ting omkring tilfredshed efter kosmetisk kirurgi, som gælder de fleste operationer. En meget stor del af den tilfredshed, man oplever efter en kosmetisk operation afhænger af, hvor godt man på forhånd er forberedt på forløbet. At forventningsafstemningen er god. Det gælder både bivirkninger, tidsforløb og hvor effektivt behandlingen afhjælper ens gener i sidste ende. Det er også derfor, man som kosmetisk patient ikke har ret til at frasige sig den slags information. Man kan med andre ord ikke bare sige til kirurgen, at "Jeg behøver ikke at vide noget om risici - jeg regner med at du gør dit bedste". Meget kan opnås ved et kosmetisk indgreb. Og de allerfleste får et resultat, de er glade for og synes det har været det hele værd. Men det er vigtigt, at man som patient gør sig klart, at virkningen af en operation er meget afhængig af en række individuelle faktorer. Mediernes påvirkning giver ofte er forvrænget billlede af kosmetisk kirurgi. På reality TV er det ofte yngre mennesker, der er i fokus. Og da yngre mennesker har en ungdommelig vævskvalitet har de et godt udgangspunkt for et godt og holdbart resultat. Det kan desværre bidrage til, at man som patient opbygger urealistiske forventninger til kosmetisk kirurgi. Her er det vigtigt, at du som patient lytter nøje til det, kirurgen siger - og ikke det, du kender fra diverse medier. Hvornår og hvor længe har jeg det ønskede resultat? Holdbarheden af resultatet efter fedttransplantation er permanent med det forbehold, at hvis man taber sig det pågældende sted efter operationen, så mister man naturligvis noget af resultatet. Det gælder ikke kun vægttab. Det gælder også tab af fedtprocent ved f.eks. intensiveret træning eller at man pga. aldersforandringer mister fylde et bestemt sted. Der er f.eks. mange med et højt træningsniveau, der mister fylde i æblekinderne. Det kan en fedttransplantation ikke forhindre. Hvor længe en kosmetisk operation holder, er generelt bestemt af rigtig mange faktorer. Rygning, vægtsvingninger, megen sol, alder, hormonelle forhold og genetisk bestemt hudkvalitet er alle faktorer der påvirker virkningen, herunder varigheden, af et operationsresultat. Og så kan en kirurg jo heller ikke spå om, hvordan ens krop vil ældes/forandres i årene efter en operation. Risici og komplikationer Generelt er fedttransplantation en lavrisiko-operation. Bivirkningerne er få bortset fra ved transplantation til øjen-omgivelserne, hvor hævelse under øjnene kan vare i op til 2-4 uger hos folk, der har tendens til at hæve der. Megen sol de første 2-3 måneder kan gøre huden over det behandlede område gul-brunt i den periode. Det går dog væk igen. Infektion er sjældent, men det er noget, man skal være særligt opmærksom på. Det er nemlig sådan, at blot en let rødme, som der normalt ikke skal gøres noget ved, godt kan slå nogle fedtceller ihjel, så resultatet bliver lidt mindre end ellers. En sjælden komplikation er ujævnheder, som der helst ikke må forekomme et sted som f.eks. ansigtet. Men det er sjældent idet risikoen for oliecyster er størst ved store mængder fedt, hvad der sjældent er tale om i ansigtet. En anden generende komplikation er manglende resultat. Det ses en sjælden gang uden man nødvendigvis finder ud af årsagen. Der er beskrevet enkelte tilfælde af blodpropper, hvor fedtet ved et uheld er kommet ind i en blodåre. Det er særligt ved fedttransplantation til ballerne, man har set sådanne tilfælde. Det ser dog ud som om der ved de pågældende tilfælde er anvendt skarpe kanyler og at der er sprøjtet fedt ind under de store ballemuskler, hvor der ligger nogle ret store vener. Problemet kan i meget høj grad elimineres ved at anvende stumpe kanyler og undgå at gå under ballemusklerne. Så vidt vides er der ingen kirurger i Danmark, der går så dybt.Alle operationer deler en række standard-risici og -komplikationer. Der kan tilkomme blødning, som ikke kræver behandling, men kan give flere blodudtrædninger end ventet. Der kan komme langvarige smerter og/eller føleforstyrrelser i arret. Nogle smerter, som en sjælden gang kan være svære at fjerne permanent. Hvis man danner meget groft arvæv kan selv de små ar efter fedttransplantation blive skæmmende. Et problem, man ikke altid kan udbedre ved en arkorrektion, da nogle mennesker er genetisk disponerede til grov ardannelse. Din oplevelse af god service. Graden af tilfredshed er også afhængig af, i hvor høj grad du føler, at der er gjort mest muligt for at give dig et godt resultat. Her på klinikken gør vi mere end de allerfleste for at give dig så stor en overlevelse af fedtvævet som muligt. Som first-movers inden for PRF har vi optimale forudsætninger for dette. Hvad koster operationen? Se prisen for operationen på vores prisliste.

Medicin og operationer

Før en operation er der bestemte typer medicin, du skal undgå eller være opmærksom på, hvornår du tager.

Efter en operation anvendes som regel smertestillende medicin. Men andre typer medicin kan også komme på tale.

 

Læs her klinikkens information om medicin og operationer

bottom of page