top of page

Dobbelthage

Dobbelthage MH før.jpg
Dobbelthage MH efter.jpg
Hvad er en dobbelthage operation?

En dobbelthage-operation er en fedtsugning på halsen suppleret med et tværgående snit bag hagen. Gennem dette snit foretages 3 ting, der øger effekten af operationen sammenlignet med en fedtsugning alene. - Der fjernes et fedt-depot, som ligger for dybt til at det kan fjernes med fedtsugning. Det gør halsen slankere og længere. - Der opstrammes halsmuskler, så underkæben fremhæves og en evt. vigende hage bliver mere markeret. - Huden løsnes fra underlaget, så den kan skubbes bagud når bandagen lægges. Det opstrammer huden lidt på forsiden af halsen - også selvom der ikke skæres noget hud væk. Der findes desværre nogle misforståelser omkring snittet bag hagen, som vi føler behov for at forklare. Mange tror fejlagtigt, at man kan stramme huden på halsen mærkbart op med et tværgående ar bag hagen. Der er mange, der ønsker sig dette ar i stedet for det lodrette fordi det er mindre synligt end det lodrette ar efter en kalkunhals-operation. De to operationer kan dog på ingen måde sammenlignes. Grunden er, at ved løshed på halsen, er der helt overvejende for meget hud på tværs af halsen og som regel ikke på langs af halsen. Det tværgående ar strammer huden op på langs. Så det bør i princippet kun bruges til at få adgang til at lave det ovennævnte dybe arbejde. Hvis man fjerner meget hud i det tværgående ar, sker der let to uheldige ting: Man kan komme til at lave to "hundeører" i hver ende af arret, der giver ekstra fylde lige under kindposerne. Det giver et firkantet, bredt udtryk og fremhæver evt. tendens til kindposer. Derudover forhindrer man huden i at komme helt op i halsvinklen (vinklen mellem underkæben og halsens forside). Det modarbejder anstrengelserne for at fremhæve kæbelinien og hagen. Er der alternativer? Fedtsugning på halsen er det oplagte alternativ. Fedtsugning er specielt velegnet, hvis man har en kraftig underkæbe og hage. Hvis man har en lidt vigende hage eller ønsker maksimal virkning er dobbelthage-operationen bedre. Halsløft kan komme på tale, hvis det vurderes at huden bliver for løs efter fjernelse af fylden. Det kan være et klassisk halsløft med ansigtsløft-snit eller en kalkunhals- eller udvidet kalkunhals-operation. Det springende punkt er, om der er behov for opstramning af huden; den vurdering kræver en forundersøgelse. Ikke-kirurgiske løsninger: Behandlinger med ultralyd, frysning, radiofrekvens microneedling eller injektion med ætsende stoffer kan hos nogle fjerne lidt fedt. Effekten er dog mindre - og mindre forudsigelig - end de kirurgiske løsninger. Filler kan anvendes til at fremhæve underkæben, så halsen nedtones. det er dog en løsning, der prismæssigt løber op over tid og skal foretages jævnligt. Hvem egner operationen sig til? Den ideelle kandidat til en dobbelhage-operation er en person, der er genetisk disponeret til fylde på halsen. Og som forgæves har prøvet at tabe sig for at komme af med fylden. Ofte i kombination med en vigende hage, som giver et indtryk af, at ansigtet går i ét med halsen. Det er lettest at få et godt resultat, hvis huden ikke er for løs pga. store vægt-usving eller alder. Hvem egner den sig ikke til? For at kunne få foretaget en kosmetisk operation, skal man være fyldt 18 år. Som noget generelt bør man ikke lade sig operere i en alt for turbulent periode af sit liv. Og har du mange eller alvorlige problemer med helbredet eller tager medicin, der er meget blodfortyndende eller hæmmer helingen, er det ikke altid du kan tilbydes en operation. Hvis du ser i gang med eller planlægger et vægttab skal du vide, at du får klart den bedste vurdering og det bedste resultat når du har nået din målvægt - ikke undervejs i processen. Hvis du skal ud at rejse kort tid efter operationen De fleste rejseforsikringer dækker ikke komplikationer til en operation, der opstår under en rejse, hvis operationen er foretaget mindre end 1-3 måneder før operationen. Det præcise tilladte tidsinterval mellem operation og rejse afhænger af operationstypen og det enkelt forsikringsselskab.Halsløft: Hvis man har løs hud er det som regel bedre med en løsning, hvor huden opstrammes. Det kan være i form af et klassisk ansigts-halsløft, kalkunhals- eller udvidet kalkunhals-operation. Hvor løs huden skal være før man tilråder et løft i stedet kan først vurderes ved en konsultation. Men det er vigtigt, at du selv overvejer, hvor megen løshed, du kan acceptere, da det er meget forskelligt fra person til person. To-stadie-operation: Nogle ønsker at gå så langs som muligt med løsninger der giver så få ar som muligt - også selvom det betyder to operationer. Et scenarie kan vare at startet med en dobbelthage-operation for at se om det falder godt ud. Og så have et halsløft i baghånden, hvis huden viser sig at blive for slap af denne. Det kan sådan set udmærket lade sig gøre. Blot skal man vide, at det er en fordel, hvis intervallet mellem de to operationer er mere end 9 måneder. Det skyldes at man først kan stramme huden op når arvævet er blødt op eller "modnet". Og det sker først 9-12 måneder efter en operation. Det er ikke alle, der har tålmodighed til at gå rundt i 9-12 måneder med en løs og ujævn hals, så det skal man i hvert fald have tænkt igennem på forhånd. Hvis man overvejer at operation nr. 2 skal være et klassisk halsløft, skal man vide, at dobbelthage-operationen spænder lidt ben for det klassiske halsløft. Man strammer nemlig ofte halshuden op ved bl.a. at løsne huden med en fedtsugning. Men pga. arvæv efter dobbelthage-operationen bliver huden sværere at løsne - og derfor også sværere at stramme op. Hvis man er strålebehandlet eller har ar på halsen i forvejen, er blodforsyningen på halsens hud forringet. Og så er det ikke altid, man kan tilbydes hals-kirurgi

Hvordan foregår det?

Forundersøgelse Du vil ved forundersøgelsen få en grundig information om operationen og efterforløbet. Du vil blive bedt om at udfylde et oplysningsskema om dit helbred. Du taler du med plastikkirurgen om dine ønsker, og du vil få et godt bud på, hvad der er af muligheder. Du bør være forberedt på, at kirurgens analyse af dine behov og de løsninger der foreslås, måske er anderledes end det, du havde tænkt på forhånd. Vi anbefaler, at du kommer til forundersøgelsen sammen med en pårørende eller en ven, således at I bagefter kan tale om den information, du fik i forbindelse med forundersøgelsen. Efter forundersøgelsen er der en lovpligtig betænkningstid på mindst 1 uge før du må tage en endelig beslutning om operation. Hvis du derefter stadig er i tvivl, kan der være behov for en supplerende konsultation. Det er vigtigt, at du fortæller, hvis der har været problemer i forbindelse med tidligere operationer eller tandbehandlinger. Hvis du f.eks. har meget let ved at få blå mærker eller blødningskomplikationer, infektioner eller hvis du tidligere har oplevet, at lokalbedøvelse ikke har virket særlig godt. Ofte er årsagen til sidstnævnte, at der ved det pågældende indgreb ikke blev givet nok bedøvelse. Men hos en lille procentdel af befolkningen aftager virkningen af lokalbedøvelse meget hurtigt eller virker bare ikke tilstrækkeligt. Den slags oplysninger er vigtige at få på bordet før du skrives op til en operation i lokalbedøvelse. Din forberedelse før operationen Undgå selvbruner. Selvbruner i ugen før operationen øger risikoen for infektion. Årsagen er, at det giver huden en fedtet overflade, som gør at den sterile afdækning ikke klistrer på huden og dermed ikke afskærmer det sterile område ordentligt. Gør plads i kalenderen. Som regel bliver man mere træt end man forestiller sig når en operation er overstået. Så lad være med at planlægge noget socialt senere samme dag. Dels kan snak og grin øge risikoen for blødning. Dels vil tanken om, at du skal have overskud til socialt samvær stresse dig unødigt under operationen. Arranger hjemtransport. Du bør som hovedregel ikke selv køre bil hjem. Kun ved helt små indgreb er dette forsvarligt. Spørg kirurgen, hvis du er i tvivl. Spis de måltider du plejer på operationsdagen. Nogle tror at de bør faste før en lokalbedøvelses-operation, men det forholder sig helt omvendt: Det er vigtigt at være tanket op og ikke gå sukkerkold under operationen. Udskyd operationen hvis du bliver syg op til. Det kan være svært at aflyse med kort varsel, specielt hvis det er vanskeligt at få operation og efterfølgende feriedage passet ind i en travl hverdag. Men en forkølelse gør ikke noget godt for resultatet eller forløbet. Kroppen har brug for at restituere og hvis der er tale om en operation i hoved-hals området vil du blive mærkbart hævet i længere tid end ellers. Hvordan foregår operationen Operationen foregår i lokalbedøvelse. Når lokalbedøvelsen lægges kan det svie og stikke lidt. Men under selve operationen bør du ikke mærke noget. Og hvis der endelig skulle være et enkelt sted, hvor du kan mærke at det spænder, kan der altid lægges mere lokalbedøvelse undervejs. Lokalbedøvelse indeholder Adrenalin, der får blodårerne i området til at trække sig sammen; det begrænser blødningen og forlænger virkningen af bedøvelsen. Men det kan også øge hjerterytmen og stresse kroppen lidt. Det er blandt andet derfor det er vigtigt at overholde sine sædvanlige måltider på operationsdagen, da effekten af Adrenalinen minder om, når man går sukkerkold. Under operationen vil der være forskellige lyde, som virker uvante på dig og som det er godt at være forberedt på. Det lyder måske mærkeligt, men man kan høre når en skalpel skærer, en saks klipper og en fedtsugnings-kanyle rasper i vævet. Hvis det er åben kirurgi anvendes en pincet med strøm i, som stopper blødning i små blodårer. Den giver en bip-lyd fra sig når den anvendes og man kan høre en svitsen i vævet. Og nogle gange kan der endda være en let brændt lugt. Det er altsammen en del af enhver operation og bedst, hvis du er forberedt på det. Og kan du tåle at læse ovenstående udpenslede beskrivelse, er der gode chancer for at du kan gennemgå en operation i lokalbedøvelse. Hvis du stoppede halvvejs i beskrivelsen bør du overveje fuld bedøvelse. Operationen afsluttes med at du får plastre på arret. Bagefter kan du have behov for at sidde og sunde dig lidt.En dobbelthage.operation starter med en fedtsugning af halsen. En fedtsugning på halsen er mere mærkelig end de fleste forestiller sig. Bedøvelsen er lige så effektiv som andre operationer i lokalbedøvelse. Men når bedøvelsen lægges, føles halsen mærkeligt oppustet. Og selve fedtsugningen føles fremmed, fordi man kan høre og mærke kanylen raspe igennem vævet. Desuden skal kirurgen tage lidt mere fat i huden end de fleste nok forestiller dig. Det er dog bare lige i starten; der plejer ikke at gå mere end nogle minutter før man som patient har vænnet sig til fornemmelsen. Arbejdet med at fjerne det dybe fedt-depot er lidt omstændeligt fordi åbningen i huden ikke er særligt stor. I den fase af operationen vil du blive bedt om at dreje hovedet flere gange fra side til side. Før huden lukkes lægges der som regel et dræn; en tynd plastikslange, der går ud gennem huden og som fjernes samme aften eller næste dag. Drænet er der for at opsamle blod, så man så vidt muligt begrænser blodudtrædninger og riisiko fro blodansamling. Forholdsregler efter operationen Når du netop har gennemgået en ambulant operation er der nogle forholdsregler, du skal tage for at undgå komplikationer. Undgå infektion i såret. Operationsområdet må ikke blive vådt i bad de første 2 døgn efter operationen. Gå ikke i svømmehal eller karbad før trådene er fjernet. Hold det opererede område i ro indtil trådene er fjernet eller efter aftale: for megen aktivitet giver hævelse og øger risikoen for infektion. Tegn på infektion starter som regel med at det begynder at gøre mere ondt i operationsområdet. Og først senere tilkommer rødme, varme, hævelse og evt. feber. Risikoen for infektion er størst 5 dage efter operationen +/- 2 dage. Kontakt klinikken hvis du er i tvivl. Undgå blødning. Man bør slappe af resten af dagen efter en operation. Enhver aktivitet vil øge blodtrykket og dermed risikoen for blodansamling eller blodudtrædninger. Dette er vigtigt ved alle operationer, men særlig vigtigt ved operationer i ansigtet. Man bør efter en operation i ansigtet gå hjem og være rigtig kedelig resten af dagen. Indtag kun mad og drikke der er køligt og blødt. Vær asocial og undgå at blodet løber til hovedet. Undgå at bøje dig fremover og behold helst hovedet over hjertehøjde, også i søvne. Så sov med hovedet højt. Og køl evt. det opererede område med f.eks. en pose frosne ærter i 10-15 minutter hver 2. time. Gerne den følgende dag også. Afkøling reducerer ofte også smerterne. Plastre: De brune "englehud" plastre som kirurgen oftest sætter direkte på arret, kan godt tåle brusebad. Dup dem med håndklædet og tør dem evt. med føntørrer. En evt. yderforbinding må fjernes efter et døgn. Plasteret holder kanterne på såret sammen, og skal kun skiftes, når det selv løsner sig. Komplikationer det første døgn: Oplever du komplikationer - eksempelvis blødning, skal du kontakte klinikken. Kontroller Typisk ses du til kontrol 1 uge efter, hvor evt. tråde fjernes. Og 3-6 måneder efter kommer du til vurdering af resultatet. Der kan være behov for yderligere kontroller.Efter en dobbelthage-operation får man en formsyet neopren-bandage på, som sættes fast med velcro. Den kan tages af, men skal sidde på de første 5 døgn. Det er for at minimere hævelse og ujævnheder.De fleste ar heler OK ved anvendelse af "englehud" i 3-4 måneder, påpasselighed med sol og evt. en ar-creme. Men der er flere nuancer i det end som så. For eksempel er undgåelse af sol på ar en en smule overdrevet. Hvis et ar får meget sol de første par måneder efter en operation, kan den brune farve blive permanent og arret dermed mere synligt. Omvendt vil et ar, der ingen sol får, blive tydeligt lysere end den omgivende hud. Så lidt afhængig af den omgivende huds farve kan det være en fordel at tillade at arret får mere eller mindre sol. F.eks. er et ar omkring brystvorten mindst synligt, hvis det har fået noget sol og er blevet mørkt. Blot skal man give det sol i små doser, da ar let bliver solskoldede.

Hvor stor er tilfredsheden?

Graden af tilfredshed er bl.a. bestemt af, hvor effektivt operationen reducerer de ting, du er utilfreds med. En dobbelthage-operation er meget effektiv. Der fjernes lige så meget fylde som ved et klassisk ansigts-halsløft og kalkunhals-operation. Men arrene er mindre synlige, risikoen er mindre og fylden kommer ikke tilbage.Tilfredsheden efter en dobbelthage-operation er som regel overvældende. At have fylde på halsen signallerer overvægt - også selvom man er slank. Og eftersom arret sidder et sted, hvor man næsten aldrig lægger mærke til det og risikoen for komplikationer er lille, er det en af den slags operationer, hvor der er meget at vinde og lidt at tabe.Der er nogle ting omkring tilfredshed efter kosmetisk kirurgi, som gælder de fleste operationer. En meget stor del af den tilfredshed, man oplever efter en kosmetisk operation afhænger af, hvor godt man på forhånd er forberedt på forløbet. At forventningsafstemningen er god. Det gælder både bivirkninger, tidsforløb og hvor effektivt behandlingen afhjælper ens gener i sidste ende. Det er også derfor, man som kosmetisk patient ikke har ret til at frasige sig den slags information. Man kan med andre ord ikke bare sige til kirurgen, at "Jeg behøver ikke at vide noget om risici - jeg regner med at du gør dit bedste". De allerfleste får et resultat, de er glade for. Men det er vigtigt, at man som patient er realistisk i sine forventninger. Mediernes påvirkning giver ofte er forvrænget billlede af kosmetisk kirurgi. På reality TV er det ofte yngre mennesker, der er i fokus. Og da yngre mennesker har en ungdommelig vævskvalitet har de et godt udgangspunkt for et godt og holdbart resultat. Det kan desværre bidrage til, at man som patient opbygger urealistiske forventninger til kosmetisk kirurgi. Her er det vigtigt, at du som patient lytter nøje til alt det, kirurgen siger - og ikke kun det, du gerne vil høre. Hvornår og hvor længe har jeg det ønskede resultat? En operation for dobbelthage holder i mange år. Og det er en af de operationer, hvor vi hyppigst hører folk sige, at de ville ønske de havde fået lavet operationen tidligere.Hvor længe en kosmetisk operation holder, er i øvrigt bestemt af rigtig mange faktorer. Rygning, vægtsvingninger, megen sol, alder, hormonelle forhold og genetisk bestemt hudkvalitet er alle faktorer der påvirker virkningen, herunder varigheden, af et operationsresultat. Og så kan en kirurg jo heller ikke spå om, hvordan ens krop vil ældes/forandres i årene efter en operation. Risici og komplikationer Graden af tilfredshed er naturligvis også afhængig af den risiko, der er forbundet med operationen. På Klinik Milfeldt er kirurgi på halsen et særligt indsatsområde. Vi har en bred palet af hals-operationer og lægger stor vægt på den æstetiske analyse af det enkelte menneske. Vi synes halsen er lidt overset i forhold til ansigtet. De fleste har sikkert set kvinder, der tilsyneladende holder sig rigtig flot i ansigtet, men hvor halsen "sladrer" om en højere alder end den, som ansigtet signalerer. Lidt populært sagt kan man sige at øjnene er sjælets spejl. Sundheden sidder i æblekinderne. Humøret sidder omkring munden. Og alderen og vægten sidder på halsen. Vi synes det er vigtigt, at du vælger den rigtige operation. Og hvis den bedste løsning for dig er et klassisk ansigts-halsløft, som vi ikke foretager her, så anbefaler vi lige så gerne den, end de lokalbedøbvelses-operationer, vi foretager her.Alle operationer deler en række standard-risici og -komplikationer. Der kan tilkomme blødning, som kræver en operation mere med fjernelse af blod. Arret kan blive betændt og i værste fald skulle åbnes for at udtømme betændelse, omend det i de allerfleste tilfælde er tilstrækkeligt med Penicillin eller anden antibiotika-behandling. Arret kan have så svært ved at hele, så det åbner sig lidt og skal hele langsomt "indefra". Hvilket ikke kun giver et besværligt, fugtigt sår i nogle uger, men også giver et grovere og mere synligt ar i sidste ende. Der kan komme langvarige smerter og/eller føleforstyrrelser i arret. Nogle smerter, som en sjælden gang kan være svære at fjerne permanent. Og selvom alt går fint, kan arret nogle gange alligevel ende med at blive så groft, at det opfattes som skæmmende. Et problem, man ikke altid kan udbedre ved en arkorrektion, da nogle mennesker er genetisk disponerede til grov ardannelse. Din oplevelse af god service Graden af tilfredshed er også afhængig af, i hvor høj grad du føler, at der er gjort mest muligt for at give dig et godt resultat. Her på klinikken gør vi mere end de allerfleste for at give dig så diskrete ar som overhovedet muligt. De fleste ar heler OK ved anvendelse af "englehud" i 3-4 måneder, påpasselighed med sol og evt. en ar-creme. Men der er flere nuancer i det end som så. For eksempel er undgåelse af sol på ar en en smule overdrevet. Hvis et ar får meget sol de første par måneder efter en operation, kan den brune farve blive permanent og arret dermed mere synligt. Omvendt vil et ar, der ingen sol får, blive tydeligt lysere end den omgivende hud. Så lidt afhængig af den omgivende huds farve kan det være en fordel at tillade at arret får mere eller mindre sol. F.eks. er et ar omkring brystvorten mindst synligt, hvis det har fået noget sol og er blevet mørkt. Blot skal man give det sol i små doser, da ar let bliver solskoldede. Hvis det er ekstremt vigtigt, at få så diskret et ar som muligt, har vi på Klinik Milfeldt en helt særlig erfaring med forebyggelse af ardannelse. Det gælder er særlig relevant ved direkte brynløft og operation for kalkunhals, men kan anvendes alle steder, hvor man ønsker at gøre alt, hvad man kan for at få så pæne ar som muligt. Læs om dette i nedenstående afsnit om medicin og operationer. Hvad koster operationen? Se prisen for operationen på vores prisliste.

Medicin og operationer

Før en operation er der bestemte typer medicin, du skal undgå eller være opmærksom på, hvornår du tager.

Efter en operation anvendes som regel smertestillende medicin. Men andre typer medicin kan også komme på tale.

 

Læs her klinikkens information om medicin og operationer

bottom of page