top of page

Fedtsugning

F ridebuks før_edited.jpg
F ridebuks efter_edited.jpg
Hvad er en fedtsugning?

Ved en fedtsugning laves et par stikhuller, der efterlader ar på ca. 7x 1 mm hvorigennem man udtynder et uønsket fedt-depot. Udtyndingen sker ved at kirurgen fører en kanyle på 3-5 mm gennem vævet mange gange mens fedtvævet suges ud i en slange. Udtyndingen efterlader noget invendigt arvæv i området. Og da arvæv trækker sig sammen i efterforløbet er det vigtigt at suge så jævnt som muligt, så man forebygger ujævnheder. Bl.a. laver man flere indstik pr. område, så man kan suge på kryds af sig selv, hvilket giver et mere jævnt resultat. Jo mere krum overfladen er i området, jo flere indstik skal der til. F.eks., kan et fedtdepot nedadtil på mave ofte suges jævnt med to indstik. Mens der på et underben, som krummer meget, skal en del flere til. Er der alternativer? Vægttab er det oplagte alternativ til en fedtsugning. Ikke fordi man som sådan kan tabe sig selektivt et bestemt sted på kroppen, men fordi mange af dem, der ønsker en fedtsugning kæmper lidt med vægten. Fjernelse af løs hud er et andet klassisk alternativ - af samme grund som ovenstående. Hvis man har tendens til elevatorvægt vil huden med tiden blive løs af vægtudsvingene. Og hvis man fedtsuger et område med løs hud er øget risikoen for ujævnheder, og at en fedtsugning efterlader huden for løs. Fedtfrysning kan være et alternativ ved mindre depoter. Resultaterne er ikke så forudsigelige som ved en fedtsugning og en sjælden gang virker den modsat så fedtvævet vokser i området. Men da behandlingen ikke er en operation er dens popularitet stigende. Radiofrekvens microneedling kan være et alternativ, hvis man har en kombination af lidt ekstra fylde og lidt løs hud. Behandlingen udretter ikke mirakler, men kan være lige det touch, man har brug for. Evt. hvis man har lidt ujævnhed efter en fedtsugning. Sclerosering - injektion af stoffer, der ødelægger fedtvævet - kan være en løsning ved små depoter eller ved ujævnhed efter en fedtsugning. Behandlingen er lidt mere risikabel, da man har set nogle sjældne kompliaktioner som død hud i det behandlede område og nervepåvirkning. Og behandlingen kan efterlade arvæv, så det bliver for hårdt til at man kan fedtsuge det. Man kan således ikke regne med fedtsugning som en plan B. Hvem egner operationen sig til? Den bedste kandidat til en fedtsugning er en normalvægtig med ungdommelig hudkvalitet, som har et enkelt sted eller to med lidt for meget fylde. Hvem egner den sig ikke til? For at kunne få foretaget en kosmetisk operation, skal man være fyldt 18 år. Som noget generelt bør man ikke lade sig operere i en alt for turbulent periode af sit liv. Og har du mange eller alvorlige problemer med helbredet eller tager medicin, der er meget blodfortyndende eller hæmmer helingen, er det ikke altid du kan tilbydes en operation. Hvis du ser i gang med eller planlægger et vægttab skal du vide, at du får klart den bedste vurdering og det bedste resultat når du har nået din målvægt - ikke undervejs i processen. Hvis du skal ud at rejse kort tid efter operationen De fleste rejseforsikringer dækker ikke komplikationer til en operation, der opstår under en rejse, hvis operationen er foretaget mindre end 1-3 måneder før operationen. Det præcise tilladte tidsinterval mellem operation og rejse afhænger af operationstypen og det enkelt forsikringsselskab.Løs hud er et dårligt udgangspunkt for en fedtsugning. Der vil sellvfølgelig være nogen, der sagtens kan acceptere løs hud, hvis bare man med tøj på får f.eks. en fladere mave. Men generelt undervurderer den der ønsker en fedtsugning, hvor generende løs hud er. Tidligere fedtsugning i samme område kan være et problem. Jo mere arvæv der er i området, jo sværere er det at opnå et jævnt resultat. Ofte kan det lade sig gøre alligevel, men det er noget, en kirurg tænker over to gange før det tilbudes. Jo flere områder der ønskes fedtsuget, jo dårligere en ide er det. En fedtsugning kan som udgangspunkt ikke give et vægttab. Kroppen har en vægt-hukommelse, som gør, at hvis man fedtsuger 2 liter fedt, så tager man 2 kg på igen efter operationen. De 2 kg fordeles på hele kroppen, så man får naturligvis stadig den ønskede omfordeling af kroppens fedt-depoter. Men jo mere fedt man suger, jo mere vil man begynde at tage på andre steder på kroppen. Og man kan således ende med blot at flytte problemet et andet sted hen.

Hvordan foregår det?

Forundersøgelse Du vil ved forundersøgelsen få en grundig information om operationen og efterforløbet. Du vil blive bedt om at udfylde et oplysningsskema om dit helbred. Du taler du med plastikkirurgen om dine ønsker, og du vil få et godt bud på, hvad der er af muligheder. Du bør være forberedt på, at kirurgens analyse af dine behov og de løsninger der foreslås, måske er anderledes end det, du havde tænkt på forhånd. Vi anbefaler, at du kommer til forundersøgelsen sammen med en pårørende eller en ven, således at I bagefter kan tale om den information, du fik i forbindelse med forundersøgelsen. Efter forundersøgelsen er der en lovpligtig betænkningstid på mindst 1 uge før du må tage en endelig beslutning om operation. Hvis du derefter stadig er i tvivl, kan der være behov for en supplerende konsultation. Det er vigtigt, at du fortæller, hvis der har været problemer i forbindelse med tidligere operationer eller tandbehandlinger. Hvis du f.eks. har meget let ved at få blå mærker eller blødningskomplikationer, infektioner eller hvis du tidligere har oplevet, at lokalbedøvelse ikke har virket særlig godt. Ofte er årsagen til sidstnævnte, at der ved det pågældende indgreb ikke blev givet nok bedøvelse. Men hos en lille procentdel af befolkningen aftager virkningen af lokalbedøvelse meget hurtigt eller virker bare ikke tilstrækkeligt. Den slags oplysninger er vigtige at få på bordet før du skrives op til en operation i lokalbedøvelse. Din forberedelse før operationen Undgå selvbruner. Selvbruner i ugen før operationen øger risikoen for infektion. Årsagen er, at det giver huden en fedtet overflade, som gør at den sterile afdækning ikke klistrer på huden og dermed ikke afskærmer det sterile område ordentligt. Gør plads i kalenderen. Som regel bliver man mere træt end man forestiller sig når en operation er overstået. Så lad være med at planlægge noget socialt senere samme dag. Dels kan snak og grin øge risikoen for blødning. Dels vil tanken om, at du skal have overskud til socialt samvær stresse dig unødigt under operationen. Arranger hjemtransport. Du bør som hovedregel ikke selv køre bil hjem. Kun ved helt små indgreb er dette forsvarligt. Spørg kirurgen, hvis du er i tvivl. Spis de måltider du plejer på operationsdagen. Nogle tror at de bør faste før en lokalbedøvelses-operation, men det forholder sig helt omvendt: Det er vigtigt at være tanket op og ikke gå sukkerkold under operationen. Udskyd operationen hvis du bliver syg op til. Det kan være svært at aflyse med kort varsel, specielt hvis det er vanskeligt at få operation og efterfølgende feriedage passet ind i en travl hverdag. Men en forkølelse gør ikke noget godt for resultatet eller forløbet. Kroppen har brug for at restituere og hvis der er tale om en operation i hoved-hals området vil du blive mærkbart hævet i længere tid end ellers. Hvordan foregår operationen Operationen foregår i lokalbedøvelse. Når lokalbedøvelsen lægges kan det svie og stikke lidt. Men under selve operationen bør du ikke mærke noget. Og hvis der endelig skulle være et enkelt sted, hvor du kan mærke at det spænder, kan der altid lægges mere lokalbedøvelse undervejs. Lokalbedøvelse indeholder Adrenalin, der får blodårerne i området til at trække sig sammen; det begrænser blødningen og forlænger virkningen af bedøvelsen. Men det kan også øge hjerterytmen og stresse kroppen lidt. Det er blandt andet derfor det er vigtigt at overholde sine sædvanlige måltider på operationsdagen, da effekten af Adrenalinen minder om, når man går sukkerkold. Under operationen vil der være forskellige lyde, som virker uvante på dig og som det er godt at være forberedt på. Det lyder måske mærkeligt, men man kan høre når en skalpel skærer, en saks klipper og en fedtsugnings-kanyle rasper i vævet. Hvis det er åben kirurgi anvendes en pincet med strøm i, som stopper blødning i små blodårer. Den giver en bip-lyd fra sig når den anvendes og man kan høre en svitsen i vævet. Og nogle gange kan der endda være en let brændt lugt. Det er altsammen en del af enhver operation og bedst, hvis du er forberedt på det. Og kan du tåle at læse ovenstående udpenslede beskrivelse, er der gode chancer for at du kan gennemgå en operation i lokalbedøvelse. Hvis du stoppede halvvejs i beskrivelsen bør du overveje fuld bedøvelse. Operationen afsluttes med at du får plastre på arret. Bagefter kan du have behov for at sidde og sunde dig lidt.En fedtsugning starter med at der sprøjtes væske ind i det område, der skal fedtsuges. Væsken består af saltvand, lokalbedøvelse og Adrenalin. Saltvandet løsner fedtcellerne fra hinanden. Lokalbedøvelsen giver smertelindring. Og adrenalinen får blodårerne til at trække sig sammen, så det ikke bløder så meget og lokalbedøvelsen ikke udvaskes så hurtigt fra området. Hvis operationen foregår i lokalbedøvelse er der også Natriumbicarbonat i væsken. Det er en såkaldt "buffer", der neutraliserer den syrlige lokalbedøvelse, så det næsten ikke svier at få lagt væsken ind. Og nogle gange suppleres med Tranexamsyre, som får blodet til at størkne hurtigere, så blodudtrædninger begrænses. Lokalbedøvelsen lægges trinvist og vi gør på Klinik Milfeldt meget ud af, at den er så skånsom som muligt. Først lægges lokalbedøvelse i huden der, hvor der skal laves stikhuller til fedtsugningskanylen. Igennem de huller lægges ovenstående væske i området med en meget tynd, 10 cm lang kanyle, der er stump i spidsen. Kanylen er en dyr specialkanyle, der egentlig er beregnet til at lægge rygmarvsbedøvelse. Derfor er spidsen ikke skærende fordi man ved rygmarvsbedøvelse vil skåne nerverne så godt som muligt. Det er vores "hemmelighed" når det gælder skånsom anlæggelse af lokalbedøvelse. For denne når gør en stor forskel i forhold til komforten for dig i denne fase af oeprationen. Når der så er lagt væske i hele området går man en kanylestørrelse op. Nu er der begyndende virkning af bedøvelsen, så dels kan kirurgen lægge resten af væsken lidt hurtigere, dels kan man begynde at nedbryde noget af bindevævet i området med den lidt tykkere kanyle. De fleste tænker nok ikke over, at fedtvæv også indeholder en del bindevæv. Det er bl.a. bindevæv, der er årsag til "appelsinhud" fordi bindevæv er strammere end fedtvæv og trækker ind i hudens overflade. Men dette bindevæv kan give en del modstand når den tykkere fedtsugningskanyle føres igennem vævet. Og det skal helst brydes i stor udstrækning før selve fedtsugningen fordi man kan køre fedtsugningskanylen mere jævnt igennem vævet jo mindre modstand der er. Og kirurgen har i det hele taget en bedre fornemmelse for vævets tykkelse og mobilitet jo mindre vævsmodtanden er. For dig som patient betyder det, at oplevelse af en fedtsugning kan være mærkelig. Det er mærkeligt at høre og fornemme knasende, raspende, slubrende og sugende lyde mens kirurgen holder huden med et godt greb og fører kanylen hurtigt igennem vævet. Det er såmænd også mærkeligt i sig selv, at det ikke gør ondt. Det føles efter sigende som at blive børstet indvendig. Men kan du tåle at læse denne beskrivelse er der gode chancer for at du kan tolerere en fedtsugning i lokalbedøvelse. Man kan evt. tage toppen af nervøsiteten med en beroligende pille, som kirurgen laver en recept på, så du kan tage den en times tid før du møder på klinikken. Det er ikke alle der mærker effekten særligt tydeligt. Men det kan være en fin ting at have i baghånden, hvis man på operationsdagen er lidt nervøs. Forholdsregler efter operationen Når du netop har gennemgået en ambulant operation er der nogle forholdsregler, du skal tage for at undgå komplikationer. Undgå infektion i såret. Operationsområdet må ikke blive vådt i bad de første 2 døgn efter operationen. Gå ikke i svømmehal eller karbad før trådene er fjernet. Hold det opererede område i ro indtil trådene er fjernet eller efter aftale: for megen aktivitet giver hævelse og øger risikoen for infektion. Tegn på infektion starter som regel med at det begynder at gøre mere ondt i operationsområdet. Og først senere tilkommer rødme, varme, hævelse og evt. feber. Risikoen for infektion er størst 5 dage efter operationen +/- 2 dage. Kontakt klinikken hvis du er i tvivl. Undgå blødning. Man bør slappe af resten af dagen efter en operation. Enhver aktivitet vil øge blodtrykket og dermed risikoen for blodansamling eller blodudtrædninger. Dette er vigtigt ved alle operationer, men særlig vigtigt ved operationer i ansigtet. Man bør efter en operation i ansigtet gå hjem og være rigtig kedelig resten af dagen. Indtag kun mad og drikke der er køligt og blødt. Vær asocial og undgå at blodet løber til hovedet. Undgå at bøje dig fremover og behold helst hovedet over hjertehøjde, også i søvne. Så sov med hovedet højt. Og køl evt. det opererede område med f.eks. en pose frosne ærter i 10-15 minutter hver 2. time. Gerne den følgende dag også. Afkøling reducerer ofte også smerterne. Plastre: De brune "englehud" plastre som kirurgen oftest sætter direkte på arret, kan godt tåle brusebad. Dup dem med håndklædet og tør dem evt. med føntørrer. En evt. yderforbinding må fjernes efter et døgn. Plasteret holder kanterne på såret sammen, og skal kun skiftes, når det selv løsner sig. Komplikationer det første døgn: Oplever du komplikationer - eksempelvis blødning, skal du kontakte klinikken. Kontroller Typisk ses du til kontrol 1 uge efter, hvor evt. tråde fjernes. Og 3-6 måneder efter kommer du til vurdering af resultatet. Der kan være behov for yderligere kontroller.Efter en fedtsugning skal du gå med en kompressionsbanndage på i 2-6 uger afhængig af, hvor stor fedtsugningen er. Ved de større fedtsugninger får du en bandage af os, som du får på før du forlader klinikken. Man må gerne sove på et fedtsuget område når man synes men kan for smerter. Men det er bedst, hvis man i givet fald sover lige meget på begge de fedtsugede områder, f.eks. ridebukseområderne. De tråde hullerne bliver syet med er selvopløselige og kan som regel nulres eller klippes af af dig selv efter 2 uger. Hvis ide fortsat er der når du kommer til kontrol, fjerner vi dem da de kan bide lidt i huden efter 1-2 uger.De fleste ar heler OK ved anvendelse af "englehud" i 3-4 måneder, påpasselighed med sol og evt. en ar-creme. Men der er flere nuancer i det end som så. For eksempel er undgåelse af sol på ar en en smule overdrevet. Hvis et ar får meget sol de første par måneder efter en operation, kan den brune farve blive permanent og arret dermed mere synligt. Omvendt vil et ar, der ingen sol får, blive tydeligt lysere end den omgivende hud. Så lidt afhængig af den omgivende huds farve kan det være en fordel at tillade at arret får mere eller mindre sol. F.eks. er et ar omkring brystvorten mindst synligt, hvis det har fået noget sol og er blevet mørkt. Blot skal man give det sol i små doser, da ar let bliver solskoldede.

Hvor stor er tilfredsheden?

Graden af tilfredshed er bl.a. bestemt af, hvor effektivt operationen reducerer de ting, du er utilfreds med. En fedtsugning er en effektiv måde at omfordele fylde. Selvom man selvfølgelig vil tage på det pågældende sted, hvis man tager på i vægt, vil der være opnået en permanent omfordeling, så man ikke tager så meget på lige dér, hvor man er fedtsuget.Tilfredsheden efter fedtsugninger ligger desværre ikke blandt de højest rangerede. Mange er så fokuserede på at få mindre fylde det pågældende sted, så de ikke i tilstrækkelig hød grad overvejer, hvad ujævn eller løs hud gør ved det æstetiske indtryk. Og så er der problemet med at man risikerer at flytte problemet, hvis man fedtsuger flere steder eller større mængder. Men har man et enkelt uønsket depot hvor huden er tilpas spændstig kan det give en rigtig fin tilfredshed.Der er nogle ting omkring tilfredshed efter kosmetisk kirurgi, som gælder de fleste operationer. En meget stor del af den tilfredshed, man oplever efter en kosmetisk operation afhænger af, hvor godt man på forhånd er forberedt på forløbet. At forventningsafstemningen er god. Det gælder både bivirkninger, tidsforløb og hvor effektivt behandlingen afhjælper ens gener i sidste ende. Det er også derfor, man som kosmetisk patient ikke har ret til at frasige sig den slags information. Man kan med andre ord ikke bare sige til kirurgen, at "Jeg behøver ikke at vide noget om risici - jeg regner med at du gør dit bedste". De allerfleste får et resultat, de er glade for. Men det er vigtigt, at man som patient er realistisk i sine forventninger. Mediernes påvirkning giver ofte er forvrænget billlede af kosmetisk kirurgi. På reality TV er det ofte yngre mennesker, der er i fokus. Og da yngre mennesker har en ungdommelig vævskvalitet har de et godt udgangspunkt for et godt og holdbart resultat. Det kan desværre bidrage til, at man som patient opbygger urealistiske forventninger til kosmetisk kirurgi. Her er det vigtigt, at du som patient lytter nøje til alt det, kirurgen siger - og ikke kun det, du gerne vil høre. Hvornår og hvor længe har jeg det ønskede resultat? Resultatet efter en fedtsugning er permanent på den måde, at man naturligvis ikke er beskytte mod aldersbetingede eller hormonelle forandringer i ens krop, der kommer med årene.Hvor længe en kosmetisk operation holder, er i øvrigt bestemt af rigtig mange faktorer. Rygning, vægtsvingninger, megen sol, alder, hormonelle forhold og genetisk bestemt hudkvalitet er alle faktorer der påvirker virkningen, herunder varigheden, af et operationsresultat. Og så kan en kirurg jo heller ikke spå om, hvordan ens krop vil ældes/forandres i årene efter en operation. Risici og komplikationer Graden af tilfredshed er naturligvis også afhængig af den risiko, der er forbundet med operationen. En fedtsugning giver en del føleforstyrrelser. Følesansen i området vil i flere måneder efter operationen være en mærkelig blanding af nedsat følesans og lidt overfølsom. Selv let berøring kan udløse ugebehagelige jag. Og der kan også komme jag ud af det blå. Disse følreforstyrrelser aftager stille og roligt, men kan vare i helt op til et år efter fedtsugningen. Alle operationer deler en række standard-risici og -komplikationer. Der kan tilkomme blødning, som kræver en operation mere med fjernelse af blod. Arret kan blive betændt og i værste fald skulle åbnes for at udtømme betændelse, omend det i de allerfleste tilfælde er tilstrækkeligt med Penicillin eller anden antibiotika-behandling. Arret kan have så svært ved at hele, så det åbner sig lidt og skal hele langsomt "indefra". Hvilket ikke kun giver et besværligt, fugtigt sår i nogle uger, men også giver et grovere og mere synligt ar i sidste ende. Der kan komme langvarige smerter og/eller føleforstyrrelser i arret. Nogle smerter, som en sjælden gang kan være svære at fjerne permanent. Og selvom alt går fint, kan arret nogle gange alligevel ende med at blive så groft, at det opfattes som skæmmende. Et problem, man ikke altid kan udbedre ved en arkorrektion, da nogle mennesker er genetisk disponerede til grov ardannelse. Din oplevelse af god service Graden af tilfredshed er også afhængig af, i hvor høj grad du føler, at der er gjort mest muligt for at give dig et godt resultat. Her på klinikken gør vi mere end de allerfleste for at give dig så diskrete ar som overhovedet muligt. De fleste ar heler OK ved anvendelse af "englehud" i 3-4 måneder, påpasselighed med sol og evt. en ar-creme. Men der er flere nuancer i det end som så. For eksempel er undgåelse af sol på ar en en smule overdrevet. Hvis et ar får meget sol de første par måneder efter en operation, kan den brune farve blive permanent og arret dermed mere synligt. Omvendt vil et ar, der ingen sol får, blive tydeligt lysere end den omgivende hud. Så lidt afhængig af den omgivende huds farve kan det være en fordel at tillade at arret får mere eller mindre sol. F.eks. er et ar omkring brystvorten mindst synligt, hvis det har fået noget sol og er blevet mørkt. Blot skal man give det sol i små doser, da ar let bliver solskoldede. Hvad koster operationen? Se prisen for operationen på vores prisliste.

Medicin og operationer

Før en operation er der bestemte typer medicin, du skal undgå eller være opmærksom på, hvornår du tager.

Efter en operation anvendes som regel smertestillende medicin. Men andre typer medicin kan også komme på tale.

 

Læs her klinikkens information om medicin og operationer

bottom of page