top of page

Mini-BFO med fedt - siden er under udarbejdelse

Close-up portrait of nice pretty lady with flawless smooth clean clear skin different type
young%20woman%20face%20portrait%20with%20photo%20of%20her%20old%20skin_edited.jpg
Hvad er en mini-BFO med fedt?

En brystforstørrende operation (BFO) med eget fedt er en fedtsugning, hvor man i stedet for at kassere fedtet, sprøjter det ind i brystet. 50-75 % af fedtet overlever flytningen og tilfører derfor noget fylde til brystet. En "Mini"-BFO er en lille udgave af denne operation efter princippet "less is more". Der er nemlig flere fordele ved at dele en sådan operation op i flere små: - En større procent af fedtet overlever, jo mindre man flytter af gangen - Man kan undgå sygefravær fra sit arbejde - Operationen kan foregå i lokalbedøvelse. - Volumen af fedtet er tilpas småt til at man kan lave plasma nok til at tilsætte PRF og dermed yderligere optimere den procentvise overlevelse. Om fedttransplantation Princippet med at flytte væv, der mister sin blodforsyning i en periode, har man anvendt i over 100 år ved hudtransplantation. Og ligesom ved hudtransplantation er kunsten at få fedtvævet til at overleve det nye sted. Og det er netop den væsentligste ulempe ved behandlingen; det er ikke al fedtet der overlever flytningen, da fedtceller er mere skrøbelige end f.eks. hud. Fedttransplantationsteknik er fortsat en område der udvikler sig. Og man finder hele tiden nye teknikker, der kan få fedtet til at overleve en lille smule mere. Men der er fortsat en del individuelle faktorer, der giver variationer i resultatet fra person til person. Klassisk fedttransplantation: Ved denne operation er det lidt forenklet sådan, at hvis man suger 100 ml kan man få 50 ml levende fedtvæv til injektion og opnå et slutresultat på et sted mellem 25 og 35 ml. De overlevende fedtceller kan man til gengæld regne med holder lige så længe som kroppens øvrige fedtceller. Og de er i stand til at tage på og tabe sig som altid; de vil opføre sig ligesom de altid har gjort. Stamcelleberiget fedttransplantation: Det er i dag muligt at opnå en forbedret overlevelse af fedtvævet ved at tilsætte ens egne laboratoriedyrkede stamceller. Proceduren kræver to operationer i fuld bedøvelse: ved den første udtages fedtvæv, der sendes til et laboratorie, hvor stamceller frasorteres og opformeres med en faktor 2-3000. Efter et par uger foretages en fedttransplantation som vanligt, bortset fra at stamcellerne blandes i fedtet lige før det injiceres. Der er lidt uenighed i den videnskabelige litteratur i forhold til, hvor stor en gevinst det giver. Og metoden er indtil videre meget dyr. PRF-beriget fedttransplantation (indirekte stamcelleberigelse): Vi er stolte af at være den første klinik i landet til at tilbyde denne variant af fedttransplantation som standard. Operationen foretages i én procedure, hvor fedtet i stedet for stamceller tilføres 10-15% af ens egen plasma. Der er tale om det plasma-produkt, der hedder PRF (Platelet-Rich Fibrin), som er et 2. generations plasmaprodukt, hvor den mere kendte PRP (Platelet-Rich Plasma) er 1. generation. Se evt. afsnittet om plasmaprodukter. PRF-forberedt Fedttransplantation (Preconditioning): Det er en kendt sag, at ved to fedttransplantationer med f.eks. 3 måneders mellemrum, så lykkes 2. gang bedre end 1. gang. Man mener det skyldes den opregulering af blodforsyningen, som den 1. operation giver - at det gøder jorden før 2. operation. Denne optimering af helingen kan man også opnå på andre måder. i princippet vil enhver moderat belastning af vævet før operationen have samme virkning: "What doesn't kill You makes You stronger". Daglig dermarolling af huden er vist at forbedre resultatet af fedttransplantation til det område. Vakuumbehandling af brystet før fedttransplantation har samme virkning (BRAVA-behandling). Listen af eksempler er lang. Vi har valgt at anvende PRF-behandling. Ud over de fordele der er ved at tilsætte PRF til fedtet, kan man vælge at foretage en injektion af PRF 1-2 uger før en fedttransplantation. Efffekten af denne forberedelse er endnu ikke dokumenteret. På den anden side er der intet at tabe ved en forudgående PRF-injektion. Det er i sig selv en foryngende behandlingsform, som er hurtigt lavet, relativt billig og med få bivirkninger. Rationalet bag PRF-tilsætning til fedt - PRF gør fedtet mere tyndtflydende under injektionen, så cellerne glider bedre igennem injektionskanylen og skåner dem. - PRF størkner 5-10 minutter efter injektion og stabiliserer dermed fedtet, hvilket forebygger at fedtet glider et andet sted hen - en helt afgørende egenskab i specielt øjenomgivelserne. - PRF tilkalder stamceller fra omgivelserne, så man opnår en "indirekte" stamcelleberigelse, med den reparation af delvist ødelagte fedtceller, som er stamcellernes fornemste egenskab. - PRF opgraderer blodforsyningen, hvilket er helt essentielt for transplanterede fedtcellers overlevelse. - PRF indeholder en masse hvide blodlegemer, der virker "antiinflammatoriske", hvilket markant forkorter hævelsen. Videnskaben bag PRF-berigelse Som for stamcelleberiget fedt, er der også ved PRF-berigelse lidt videnskabelig uenighed. Alle er enige om, at PRF forkorter hævelsen. Og det er i sig selv en gevinst, da hævelse hos nogen kan være ret langvarig. Specielt under øjnene hos folk, der har tendens til hævelse her. Og da netop fedttransplantation ofte anvendes i dette område er allerede dét en stor gevinst. Uenigheden går på, i hvor høj grad fedtet overlever bedre ved PRF-berigelse. Vores personlige vurdering og erfaring er, at PRF øger overlevelsen. Når nogle undersøgelser ikke lykkes med at vise det, tilskriver vi det dårlig teknik. Der er desvære en tradition i faget for at overføre fedt fra én sprøjte til en anden ved at koble to sprøjter sammen med en "Luer Lock" connection. Problemet med denne er, at kanalen som fedtet passerer gennem i virkeligheden er for lille og giver turbulens og klemmer fedtet. I de undersøgelser, hvor man ikke har kunnet påvise en volumengevinst, har man netop blandet fedtet med PRF ved at overføre en sprøjte med PRF til en sprøjte med fedt og tilbage igen - mange gange. Det gør vi naturligvis ikke her på klinikken. Og måske er det derfor vi oplever en forbedret overlevelse ved PRF-berigelse. Er der alternativer? Det oplagte alternativ til en Mini-BFO med eget fedt er naturligvis en stor fedttransplantation med eget fedt. Den foregår i fuld bedøvelse og kræver som regel en uges fravær fra arbejdet. Stamcelleberiget fedttransplantation: Her får man en større procentvis overlevelse af fedtet sammenlignet med en konventionel fedttransplantation. Proceduren består af to sæsklite operationer i fuld bedøvelse og koster ca. 200.000 kr. Brystforstørrelse med implantater er et andet alternativ, der dog ikke er i direkte konkurrence med fedttransplantation, da man med fedt ikke kan komme op i nærheden af den fylde, man kan med implantater. Hvem egner operationen sig til? En mini-BFO med eget fedt henvender sig optimalt set til dem, der ønsker en fedtsugning et sted på kroppen. Og som gerne vil have gavn af den fjernede fylde på brystet i stedet for at kassere det. Kun nogle enkelte har tålmodighed til at vente på resultatet af en brystforstørrelse med eget fedt, der i stedet for een operation deles op i flere mindre. Her kan operationen være et udmærket valg. Hvem egner den sig ikke til? For at kunne få foretaget en kosmetisk operation, skal man være fyldt 18 år. Som noget generelt bør man ikke lade sig operere i en alt for turbulent periode af sit liv. Og har du mange eller alvorlige problemer med helbredet eller tager medicin, der er meget blodfortyndende eller hæmmer helingen, er det ikke altid du kan tilbydes en operation. Hvis du ser i gang med eller planlægger et vægttab skal du vide, at du får klart den bedste vurdering og det bedste resultat når du har nået din målvægt - ikke undervejs i processen. Hvis du skal ud at rejse kort tid efter operationen De fleste rejseforsikringer dækker ikke komplikationer til en operation, der opstår under en rejse, hvis operationen er foretaget mindre end 1-3 måneder før operationen. Det præcise tilladte tidsinterval mellem operation og rejse afhænger af operationstypen og det enkelt forsikringsselskab.En Mini-BFO med eget fedt egner sig ikke til kvinder, hvis primære ønske er en brystforstørrelse. Til dem vil fornemmelsen af forandring ikke opleves tilstrækkeligt markant. Ikke kun fordi fedt ikke giver det samme volumen som implantater, men også fordi processen er langsommelig. Ved denne operation er det særlig vigtigt at man ikke svinger meget i vægt eller i trænings-vaner. For fylden i brystet vil aftage, hvis man taber sig eller taber fedtprocent. På samme måde kan operationen være et sats, hvis man er ved at gå i overgangsalder. Mange oplever at brystet får lidt mere volumen efter overgangsalderen. Men det kan også godt gå den anden vej. Hvis man har løs hud pga. vægtudsving eller alder, er denne operation et særligt dårligt valg. Med mindre man på forhånd ved, at man gerne vil have opstrammet løs hud. Så kan det som nævnt give udmærket mening at transplantater det fedt, der alligevel skal fjernes sammen med den hud, der skal fjernes alligevel.

Hvordan foregår det?

Forundersøgelse Du vil ved forundersøgelsen få en grundig information om operationen og efterforløbet. Du vil blive bedt om at udfylde et oplysningsskema om dit helbred. Du taler du med plastikkirurgen om dine ønsker, og du vil få et godt bud på, hvad der er af muligheder. Du bør være forberedt på, at kirurgens analyse af dine behov og de løsninger der foreslås, måske er anderledes end det, du havde tænkt på forhånd. Vi anbefaler, at du kommer til forundersøgelsen sammen med en pårørende eller en ven, således at I bagefter kan tale om den information, du fik i forbindelse med forundersøgelsen. Efter forundersøgelsen er der en lovpligtig betænkningstid på mindst 1 uge før du må tage en endelig beslutning om operation. Hvis du derefter stadig er i tvivl, kan der være behov for en supplerende konsultation. Det er vigtigt, at du fortæller, hvis der har været problemer i forbindelse med tidligere operationer eller tandbehandlinger. Hvis du f.eks. har meget let ved at få blå mærker eller blødningskomplikationer, infektioner eller hvis du tidligere har oplevet, at lokalbedøvelse ikke har virket særlig godt. Ofte er årsagen til sidstnævnte, at der ved det pågældende indgreb ikke blev givet nok bedøvelse. Men hos en lille procentdel af befolkningen aftager virkningen af lokalbedøvelse meget hurtigt eller virker bare ikke tilstrækkeligt. Den slags oplysninger er vigtige at få på bordet før du skrives op til en operation i lokalbedøvelse. Din forberedelse før operationen Undgå selvbruner. Selvbruner i ugen før operationen øger risikoen for infektion. Årsagen er, at det giver huden en fedtet overflade, som gør at den sterile afdækning ikke klistrer på huden og dermed ikke afskærmer det sterile område ordentligt. Gør plads i kalenderen. Som regel bliver man mere træt end man forestiller sig når en operation er overstået. Så lad være med at planlægge noget socialt senere samme dag. Dels kan snak og grin øge risikoen for blødning. Dels vil tanken om, at du skal have overskud til socialt samvær stresse dig unødigt under operationen. Arranger hjemtransport. Du bør som hovedregel ikke selv køre bil hjem. Kun ved helt små indgreb er dette forsvarligt. Spørg kirurgen, hvis du er i tvivl. Spis de måltider du plejer på operationsdagen. Nogle tror at de bør faste før en lokalbedøvelses-operation, men det forholder sig helt omvendt: Det er vigtigt at være tanket op og ikke gå sukkerkold under operationen. Udskyd operationen hvis du bliver syg op til. Det kan være svært at aflyse med kort varsel, specielt hvis det er vanskeligt at få operation og efterfølgende feriedage passet ind i en travl hverdag. Men en forkølelse gør ikke noget godt for resultatet eller forløbet. Kroppen har brug for at restituere og hvis der er tale om en operation i hoved-hals området vil du blive mærkbart hævet i længere tid end ellers. Hvordan foregår operationen Operationen foregår i lokalbedøvelse. Når lokalbedøvelsen lægges kan det svie og stikke lidt. Men under selve operationen bør du ikke mærke noget. Og hvis der endelig skulle være et enkelt sted, hvor du kan mærke at det spænder, kan der altid lægges mere lokalbedøvelse undervejs. Lokalbedøvelse indeholder Adrenalin, der får blodårerne i området til at trække sig sammen; det begrænser blødningen og forlænger virkningen af bedøvelsen. Men det kan også øge hjerterytmen og stresse kroppen lidt. Det er blandt andet derfor det er vigtigt at overholde sine sædvanlige måltider på operationsdagen, da effekten af Adrenalinen minder om, når man går sukkerkold. Under operationen vil der være forskellige lyde, som virker uvante på dig og som det er godt at være forberedt på. Det lyder måske mærkeligt, men man kan høre når en skalpel skærer, en saks klipper og en fedtsugnings-kanyle rasper i vævet. Hvis det er åben kirurgi anvendes en pincet med strøm i, som stopper blødning i små blodårer. Den giver en bip-lyd fra sig når den anvendes og man kan høre en svitsen i vævet. Og nogle gange kan der endda være en let brændt lugt. Det er altsammen en del af enhver operation og bedst, hvis du er forberedt på det. Og kan du tåle at læse ovenstående udpenslede beskrivelse, er der gode chancer for at du kan gennemgå en operation i lokalbedøvelse. Hvis du stoppede halvvejs i beskrivelsen bør du overveje fuld bedøvelse. Operationen afsluttes med at du får plastre på arret. Bagefter kan du have behov for at sidde og sunde dig lidt.Høstning af fedtet foregår fuldstændig som en fedtsugning - se dette afsnit. Derefter følger oprensning af fedtet med bl.a. centrifugering og evt. efterfølgende tilsætning af PRF. Det foregår på et bord ved siden af operationsbordet. Der kan her være en smule ventetid for den, der bliver opereret. Derefter lægges lokalbedøvelse i brystet og fedtet injiceres. Forholdsregler efter operationen Når du netop har gennemgået en ambulant operation er der nogle forholdsregler, du skal tage for at undgå komplikationer. Undgå infektion i såret. Operationsområdet må ikke blive vådt i bad de første 2 døgn efter operationen. Gå ikke i svømmehal eller karbad før trådene er fjernet. Hold det opererede område i ro indtil trådene er fjernet eller efter aftale: for megen aktivitet giver hævelse og øger risikoen for infektion. Tegn på infektion starter som regel med at det begynder at gøre mere ondt i operationsområdet. Og først senere tilkommer rødme, varme, hævelse og evt. feber. Risikoen for infektion er størst 5 dage efter operationen +/- 2 dage. Kontakt klinikken hvis du er i tvivl. Undgå blødning. Man bør slappe af resten af dagen efter en operation. Enhver aktivitet vil øge blodtrykket og dermed risikoen for blodansamling eller blodudtrædninger. Dette er vigtigt ved alle operationer, men særlig vigtigt ved operationer i ansigtet. Man bør efter en operation i ansigtet gå hjem og være rigtig kedelig resten af dagen. Indtag kun mad og drikke der er køligt og blødt. Vær asocial og undgå at blodet løber til hovedet. Undgå at bøje dig fremover og behold helst hovedet over hjertehøjde, også i søvne. Så sov med hovedet højt. Og køl evt. det opererede område med f.eks. en pose frosne ærter i 10-15 minutter hver 2. time. Gerne den følgende dag også. Afkøling reducerer ofte også smerterne. Plastre: De brune "englehud" plastre som kirurgen oftest sætter direkte på arret, kan godt tåle brusebad. Dup dem med håndklædet og tør dem evt. med føntørrer. En evt. yderforbinding må fjernes efter et døgn. Plasteret holder kanterne på såret sammen, og skal kun skiftes, når det selv løsner sig. Komplikationer det første døgn: Oplever du komplikationer - eksempelvis blødning, skal du kontakte klinikken. Kontroller Typisk ses du til kontrol 1 uge efter, hvor evt. tråde fjernes. Og 3-6 måneder efter kommer du til vurdering af resultatet. Der kan være behov for yderligere kontroller.Efter en Mini-BFO med eget fedt er det meget vigtigt at undgå at brystet bliver udsat for tryk, stød eller klem de først 2-4 uger efter. Man må ikke sove på maven i den periode og optimalt set heller ikke på siden. Hvor meget man skal gøre ud af det er der ikke rigtig nogen, der ved. Man ved, at der vokser små blodårer hen til fedtcellerne i løbet af den første uge. Men hvor længe de tager skade af tryk og stød ved man ikke. Hvis man har et hng på brystet er det bedst at anvende en blød BH døgnet rundt de første 4-6 uger, men uden bøjle. Hvis man ikke har et hng er det formentlig ikke så nødvendigt. De fedtsugede områder skal helst have en kompressionsbandage på, som du vil få på ved operationens afslutning. Bandagen skal anvendes i 4-6 uger; den første halvdel døgnet rundt, den sidste halvdel kun i dagtid. De tråde der er sat i hullerne fra fedtsugningskanylen behøver ikke nødvendigvis fjernes. De går i opløsning og plejer at kunne nulres af efter 2-3 uger. Men hvis de bider i huden efter 2 uger kan de udmrket fjernes - enten af dig selv eller her på klinikken.De fleste ar heler OK ved anvendelse af "englehud" i 3-4 måneder, påpasselighed med sol og evt. en ar-creme. Men der er flere nuancer i det end som så. For eksempel er undgåelse af sol på ar en en smule overdrevet. Hvis et ar får meget sol de første par måneder efter en operation, kan den brune farve blive permanent og arret dermed mere synligt. Omvendt vil et ar, der ingen sol får, blive tydeligt lysere end den omgivende hud. Så lidt afhængig af den omgivende huds farve kan det være en fordel at tillade at arret får mere eller mindre sol. F.eks. er et ar omkring brystvorten mindst synligt, hvis det har fået noget sol og er blevet mørkt. Blot skal man give det sol i små doser, da ar let bliver solskoldede.

Hvor stor er tilfredsheden?

Graden af tilfredshed er bl.a. bestemt af, hvor effektivt operationen reducerer de ting, du er utilfreds med. Denne måde at lave fedttransplantation giver en større procentvis overlevelse af fedtet end én stor operation. På den måde får man en god udnyttelse af de fedt-depoter, man har. Men da man ikke transplanterer så meget af gangen - og man ofte glemmer lidt, hvordan man så ud fra starten af, så føles den ikke så effektiv.Som sagt er denne operation bedst, hvis man betragter den som en ekstra gevinst ved en fedtsugning. At man få gavn af det fedt der fjernes i stedet for at smide det ud. Man får for hver Mini-BFO med eget fedt en følelse af mere fylde i sin BH. mend er skal flere af den type indgreb til før man kan se en forskel i spejlet.Der er nogle ting omkring tilfredshed efter kosmetisk kirurgi, som gælder de fleste operationer. En meget stor del af den tilfredshed, man oplever efter en kosmetisk operation afhænger af, hvor godt man på forhånd er forberedt på forløbet. At forventningsafstemningen er god. Det gælder både bivirkninger, tidsforløb og hvor effektivt behandlingen afhjælper ens gener i sidste ende. Det er også derfor, man som kosmetisk patient ikke har ret til at frasige sig den slags information. Man kan med andre ord ikke bare sige til kirurgen, at "Jeg behøver ikke at vide noget om risici - jeg regner med at du gør dit bedste". De allerfleste får et resultat, de er glade for. Men det er vigtigt, at man som patient er realistisk i sine forventninger. Mediernes påvirkning giver ofte er forvrænget billlede af kosmetisk kirurgi. På reality TV er det ofte yngre mennesker, der er i fokus. Og da yngre mennesker har en ungdommelig vævskvalitet har de et godt udgangspunkt for et godt og holdbart resultat. Det kan desværre bidrage til, at man som patient opbygger urealistiske forventninger til kosmetisk kirurgi. Her er det vigtigt, at du som patient lytter nøje til alt det, kirurgen siger - og ikke kun det, du gerne vil høre. Hvornår og hvor længe har jeg det ønskede resultat? Resultatet efter en fedttransplantation holder i årevis. Men den forhindrer ikke at kroppen ældes. Så hvis man er en af dem, der stille og roligt mister fylde i brystet med alderen, så stopper denn eproces ikke bare fordi der er lagt lidt mere fedt ind i brystet.Hvor længe en kosmetisk operation holder, er i øvrigt bestemt af rigtig mange faktorer. Rygning, vægtsvingninger, megen sol, alder, hormonelle forhold og genetisk bestemt hudkvalitet er alle faktorer der påvirker virkningen, herunder varigheden, af et operationsresultat. Og så kan en kirurg jo heller ikke spå om, hvordan ens krop vil ældes/forandres i årene efter en operation. Risici og komplikationer Graden af tilfredshed er naturligvis også afhængig af den risiko, der er forbundet med operationen. Overordnet er en Mini-BFO med eget fedt en lav-risiko operation. Det hænder en sjælden gang, at man får cyster i brystet af operationen. Det kan ske, hvis der sker et stort tab af fedtceller, som nedbrydes og olien fra cellerne lægger sig i en lille oliesø. Her kan kroppen finde på at danne en hinde om oliesøen, så man får en cyste. Den er helt uskadelig, men kan give anledning til bekymring og bør naturligvis undersøges på linie med andre knuder i et bryst. Hvis der dannes oliecyster, sker det ofte 9-12 måneder efter operationen og de går som regel væk igen efter yderligere et år. Enhver fedtsugning risikerer at efterlade løs og ujævn hud, lidt ligesom appelsinhud. Risikoen stiger, jo mere fedt man flytter. Og derfor er risikoen ikke stor ved en Mini-BFO med eget fedt.Alle operationer deler en række standard-risici og -komplikationer. Der kan tilkomme blødning, som kræver en operation mere med fjernelse af blod. Arret kan blive betændt og i værste fald skulle åbnes for at udtømme betændelse, omend det i de allerfleste tilfælde er tilstrækkeligt med Penicillin eller anden antibiotika-behandling. Arret kan have så svært ved at hele, så det åbner sig lidt og skal hele langsomt "indefra". Hvilket ikke kun giver et besværligt, fugtigt sår i nogle uger, men også giver et grovere og mere synligt ar i sidste ende. Der kan komme langvarige smerter og/eller føleforstyrrelser i arret. Nogle smerter, som en sjælden gang kan være svære at fjerne permanent. Og selvom alt går fint, kan arret nogle gange alligevel ende med at blive så groft, at det opfattes som skæmmende. Et problem, man ikke altid kan udbedre ved en arkorrektion, da nogle mennesker er genetisk disponerede til grov ardannelse. Din oplevelse af god service Graden af tilfredshed er også afhængig af, i hvor høj grad du føler, at der er gjort mest muligt for at give dig et godt resultat. Her på klinikken gør vi mere end de allerfleste for at give dig så diskrete ar som overhovedet muligt. De fleste ar heler OK ved anvendelse af "englehud" i 3-4 måneder, påpasselighed med sol og evt. en ar-creme. Men der er flere nuancer i det end som så. For eksempel er undgåelse af sol på ar en en smule overdrevet. Hvis et ar får meget sol de første par måneder efter en operation, kan den brune farve blive permanent og arret dermed mere synligt. Omvendt vil et ar, der ingen sol får, blive tydeligt lysere end den omgivende hud. Så lidt afhængig af den omgivende huds farve kan det være en fordel at tillade at arret får mere eller mindre sol. F.eks. er et ar omkring brystvorten mindst synligt, hvis det har fået noget sol og er blevet mørkt. Blot skal man give det sol i små doser, da ar let bliver solskoldede. Ved en Mini-BFO med eget fedt er arrene på brystet ikke større end ca. 6 x 2 mm. Og derfor er der som regel ikke behov for anden forebyggende ar-pleje end ar-creme og "englehud" eller silikoneplaster i 3-4 måneder. På brystet er arrene endnu mindre; kun ca. 3 x 1 mm store. Ved en fedtsugning dannes der imidlertid ikke kun arvæv udvendigt. der dannes ar indvendigt, som opfører sig som arvæv alle andre steder: Det strammer op de første 2-3 måneder og bløder derefter op gradvist indtil der er gået ca. 1 år efter oeprationen. Arvævet ses som lidt uregelmæssig hud og evt. lidt stramning i huden. Det ses tydeligst 2-3 måneder efter operationen. Det er vigtigt at man masserer arret i efterforløbet, så den naturlige opblødning af arvævet hjælpes på vej. Hvad koster operationen? Se prisen for operationen på vores prisliste.

Medicin og operationer

Før en operation er der bestemte typer medicin, du skal undgå eller være opmærksom på, hvornår du tager.

Efter en operation anvendes som regel smertestillende medicin. Men andre typer medicin kan også komme på tale.

 

Læs her klinikkens information om medicin og operationer

bottom of page