top of page

Udvidet kalkunhals

U kalkun før.jpg
U kalkun efter.jpg
Hvad er en udvidet kalkunhals operation?

En “udvidet” kalkunhals-operation betyder at den suppleres med en fedtsugning. Vel at mærke, ikke blot en fedtsugning af halsen, men også af kindposerne, så virkningen omkring kæbelinien kan sammenlignes med et ansigts-halsløft. Arret er det samme som ved kalkunhals-operationen, nemlig et diskret lodret ar i halsens midtlinie. Se gerne dette afsnit. Operationen foretages ikke mange steder, da det kræver både stor erfaring, et godt design af snittet og en optimal efterbehandling at få gode resultater. Vi er en af de eneste klinikker i landet, der kan tilbyde operationen i lokalbedøvelse, hvilket skyldes et sjældent fokus på god lokalbedøvelse på. På klinik Klinik Milfeldt har vi en helt særlig forkærlighed for, og erfaring med netop denne operation. Vores erfaring Operations-designet: Det snit, vi anvender er helt unikt og er udviklet af Pavia Lumholt til netop at imødegå de udfordringer, der er ved kirurgi på halsen. Et ar i halsens midtlinie skal nemlig ikke kun være diskret, det skal også kunne strække sig med halsen når man lægger hovedet tilbage. Og det er to modsatrettede krav. Om lige ar: Et lige ar på halsen vil have tendens til at blive groft, da ar reagerer på den belastning, de udsættes for. Jo større belastning, jo mere ardannelse. Selvom et lige ar skulle blive diskret, vil det ofte have en tendens til at stå som en stram streng når man lægger hovedet tibage fordi det ikke kan strække sig så meget som den omgivende hud. Og selvom man skulle tro at der er hud nok på halsen når man har en kalkunhals, så er der faktisk behov for, at huden langs arret bliver forlænget. Det skyldes at den overskydende hud som regel kun er til stede fra side til side - ikke op/ned. En kalkunhals hænger som regel lige ned fra hagen og ned mod brystbenet. Og hvis man skal have defineret "halsvinklen" bedst muligt (vinklen mellem mundbunden og halsens forside), så skal huden gå fra hagen ind i halsvinklen, ændre retning nedad og gå mod brystbenet. Det kan sammenlignes med det, man har lært i folkeskolen om Pythagoras læresætning; at længden af to katedre er længere end hypotenusen. Med andre ord skal huden altså forlænges langs arret ved en kalkunhals-operation. Om ulige ar: Et ulige ar (f.eks. et zig-zag-ar) har den fordel, at der ikke er lige så meget træk på det, som det lige ar. Det har derfor potentiale til at blive mindre groft. Men da det netop har en tak-i-hak form vil takkerne have en lidt dårligere blodforsyning end et lige ar har. Og det kan også give en lidt grovere heling. Desuden er et zig-zag ar ofte mere synliogt end et lige ar. Traditionelt har man ved denne operation opnået en forlængelse af arret ved at lave en såkaldt Z-plastik midt på arret. Men ved en Z-plastik sker der er vrid i huden der hvor Z-plastikken er lavet. Det gør blodforsyningen dårligere og derfor arret grovere. Vores design: Vores ar laver et zig-zag oppe under mundbunden, som ikke ses med hovedet i normalstilling. Og da der i designet ikke er noget hud, der udsættes for vrid er helingen optimal. Resten af arret er lige. Det giver det bedste fra to verdener; et diskret lige ar, som har en "usynligt" zig-zag lige dér, hvor der er brug for en forlængelse; oppe bag hagen. Om fedtsugningen: Fedtsugningen ved denne operation er speciel, fordi den inkluderer kindposerne. Normalt vil fedtsugning af kindposer blot gøre huden uskønt slap. Men fordi der samtidig foretages en opstramning af huden, kan det lade sig gøre at reducere dem betydeligt uden de bliver slappe. Lokalbedøvelsen. Det kræver både megen øvelse og en stærk interesse for lokalbedøvelse at blive god til det. Begge dele har vi her på klinikken. Det er muligt at lave en hageforstørrelse i samme omgang. I stedet for at fjerne al fylden under hagen kan man efterlade den øverste del, løsne den delvist fra omgivelserne, vippe den op under fedtlaget på hagen og sy den fast så den giver hagen mere fylde. Er der alternativer? Det oplagte alternativ er et klassisk stort halsløft med ar som ved ansigtsløft. Overordnet set er resultaterne meget ens. Den store forskel er arrets placering. Ved det klassiske løft er arret placeret som ved et ansigtsløft. Den type ar bliver oftest både diskrete og er placeret et diskret sted. Men det er vigtigt at vide, at risikoen for at få et synligt ar bag øret i hårgrænsen er noget større ved et stort halsløft end ved et ansigtsløft. Det skyldes, at arret ved et ansigtsløft kan lægges inde bag hårgrænsen, da løftet på halsen er begrænset. Men hvis halsen skal have en stor opstramning, er det nødvendigt at placere arret i selve hårgrænsen, hvor det er noget mere synligt ved kort frisure eller hvis håret er sat op. Desuden kan det blive bredt, da huden her trækker en del i arret og man ikke kan anvende plaster til at forebygge breddeøgning, fordi der er hår på den ene side af arret. Et klasisk halsløft ligger prismæssigt fra 70.000 til lidt over 100.000. Kalkunhals-operation. Dette kan være et udmærket alternativ, hvis man ikke har nogen nævneværdige kindposer eller fylde på halsen. Eller hvis den fylde man har mest sidder i midtlinien, hvor den kan fjernes sammen med den kile hud, der fjernes. Ikke-kirurgisk opstramning. Behandlinger med ultralyd, radiofrekvens microneedling, Radiesse eller andre "collagen-stimulerende" fillers kan give en let opstramning på halsen. Og hvis det mere er små-creppede rynker og uregelmæssig pigmentering eller rødmen, man er generet af, kan microneedling med PRF også være en udmærket mulighed. Hvem egner operationen sig til? Den bedste kandidat til en udvidet kalkunhals-operation er én, der ikke ønsker et meget stort indgreb, som kan acceptere et diskret ar på halsen og som foruden halsen også gerne vil have reduceret kindposerne, der ellers normalt hører ansigtsløftet til. Det kan således hos dem med oplagte kindposer ses som et reelt alternativ et ansigts- og halsløft og ikke blot et halsløft. Hvem egner den sig ikke til? For at kunne få foretaget en kosmetisk operation, skal man være fyldt 18 år. Som noget generelt bør man ikke lade sig operere i en alt for turbulent periode af sit liv. Og har du mange eller alvorlige problemer med helbredet eller tager medicin, der er meget blodfortyndende eller hæmmer helingen, er det ikke altid du kan tilbydes en operation. Hvis du ser i gang med eller planlægger et vægttab skal du vide, at du får klart den bedste vurdering og det bedste resultat når du har nået din målvægt - ikke undervejs i processen. Hvis du skal ud at rejse kort tid efter operationen De fleste rejseforsikringer dækker ikke komplikationer til en operation, der opstår under en rejse, hvis operationen er foretaget mindre end 1-3 måneder før operationen. Det præcise tilladte tidsinterval mellem operation og rejse afhænger af operationstypen og det enkelt forsikringsselskab. Hvis du er utryg ved lokalbedøvelse. Ved denne operation er det særlig vigtigt, at du har et afslappet forhold til lokalbedøvelse. Lokalbedøvelsen kan lægges lige så effektivt som ved alle andre operationer. Men operationen varer længere end de fleste og det er trættende hvis ikke man er tryg. Hvis du ryger 6 uger før og efter operationen. Ved nogle operationer kan kirurgen tillade sig at gå lidt på kompromis med et rygestop ifm. kosmetisk kirurgi. Det gælder ikke denne operation; her er rygestop et must. Det skyldes at blodforsyningen udfordres ekstra meget når man både laver åben kirurgi og fedtsugning samtidig. Og fordi det er så vigtigt at arret bliver diskret (ar bliver grovere, hvis man ryger). Hvis man er strålebehandlet eller har ar på halsen i forvejen, er blodforsyningen på halsens hud forringet. Og så er det ikke altid, man kan tilbydes hals-kirurgi.

Hvordan foregår det?

Forundersøgelse Du vil ved forundersøgelsen få en grundig information om operationen og efterforløbet. Du vil blive bedt om at udfylde et oplysningsskema om dit helbred. Du taler du med plastikkirurgen om dine ønsker, og du vil få et godt bud på, hvad der er af muligheder. Du bør være forberedt på, at kirurgens analyse af dine behov og de løsninger der foreslås, måske er anderledes end det, du havde tænkt på forhånd. Vi anbefaler, at du kommer til forundersøgelsen sammen med en pårørende eller en ven, således at I bagefter kan tale om den information, du fik i forbindelse med forundersøgelsen. Efter forundersøgelsen er der en lovpligtig betænkningstid på mindst 1 uge før du må tage en endelig beslutning om operation. Hvis du derefter stadig er i tvivl, kan der være behov for en supplerende konsultation. Det er vigtigt, at du fortæller, hvis der har været problemer i forbindelse med tidligere operationer eller tandbehandlinger. Hvis du f.eks. har meget let ved at få blå mærker eller blødningskomplikationer, infektioner eller hvis du tidligere har oplevet, at lokalbedøvelse ikke har virket særlig godt. Ofte er årsagen til sidstnævnte, at der ved det pågældende indgreb ikke blev givet nok bedøvelse. Men hos en lille procentdel af befolkningen aftager virkningen af lokalbedøvelse meget hurtigt eller virker bare ikke tilstrækkeligt. Den slags oplysninger er vigtige at få på bordet før du skrives op til en operation i lokalbedøvelse. Din forberedelse før operationen. Din forberedelse før operationen Undgå selvbruner. Selvbruner i ugen før operationen øger risikoen for infektion. Årsagen er, at det giver huden en fedtet overflade, som gør at den sterile afdækning ikke klistrer på huden og dermed ikke afskærmer det sterile område ordentligt. Gør plads i kalenderen. Som regel bliver man mere træt end man forestiller sig når en operation er overstået. Så lad være med at planlægge noget socialt senere samme dag. Dels kan snak og grin øge risikoen for blødning. Dels vil tanken om, at du skal have overskud til socialt samvær stresse dig unødigt under operationen. Arranger hjemtransport. Du bør som hovedregel ikke selv køre bil hjem. Kun ved helt små indgreb er dette forsvarligt. Spørg kirurgen, hvis du er i tvivl. Spis de måltider du plejer på operationsdagen. Nogle tror at de bør faste før en lokalbedøvelses-operation, men det forholder sig helt omvendt: Det er vigtigt at være tanket op og ikke gå sukkerkold under operationen. Udskyd operationen hvis du bliver syg op til. Det kan være svært at aflyse med kort varsel, specielt hvis det er vanskeligt at få operation og efterfølgende feriedage passet ind i en travl hverdag. Men en forkølelse gør ikke noget godt for resultatet eller forløbet. Kroppen har brug for at restituere og hvis der er tale om en operation i hoved-hals området vil du blive mærkbart hævet i længere tid end ellers. Hvordan foregår operationen Operationen foregår i lokalbedøvelse. Når lokalbedøvelsen lægges kan det svie og stikke lidt. Men under selve operationen bør du ikke mærke noget. Og hvis der endelig skulle være et enkelt sted, hvor du kan mærke at det spænder, kan der altid lægges mere lokalbedøvelse undervejs. Lokalbedøvelse indeholder Adrenalin, der får blodårerne i området til at trække sig sammen; det begrænser blødningen og forlænger virkningen af bedøvelsen. Men det kan også øge hjerterytmen og stresse kroppen lidt. Det er blandt andet derfor det er vigtigt at overholde sine sædvanlige måltider på operationsdagen, da effekten af Adrenalinen minder om, når man går sukkerkold. Under operationen vil der være forskellige lyde, som virker uvante på dig og som det er godt at være forberedt på. Det lyder måske mærkeligt, men man kan høre når en skalpel skærer, en saks klipper og en fedtsugnings-kanyle rasper i vævet. Hvis det er åben kirurgi anvendes en pincet med strøm i, som stopper blødning i små blodårer. Den giver en bip-lyd fra sig når den anvendes og man kan høre en svitsen i vævet. Og nogle gange kan der endda være en let brændt lugt. Det er altsammen en del af enhver operation og bedst, hvis du er forberedt på det. Og kan du tåle at læse ovenstående udpenslede beskrivelse, er der gode chancer for at du kan gennemgå en operation i lokalbedøvelse. Hvis du stoppede halvvejs i beskrivelsen bør du overveje fuld bedøvelse. Operationen afsluttes med at du får plastre på arret. Bagefter kan du have behov for at sidde og sunde dig lidt. En udvidet kalkunhals-operation er ret smertefri og foregår i stille og roligt tempo. Men den kan føles underlig. Det skyldes primært fedtsugningen, som gør, at fedtvævet på halsen skal fyldes med en del lokalbedøvende væske. Det giver en følelse af, at halsen er meget tyk. Selve fedtsugningen føles også mærkelig. Fedtvæv på halsen sidder overraskende godt fast. Og det betyder at kirurgien skal holde lidt bestemt fat i huden med den hånd, der ikke suger. Og selve fedtsugningen kan også føles lidt grovkornet - som at blive børstet indvendigt - selvom den ikke gør ondt. Men det plejer på den anden side også tit at være næsten hyggeligt. der er masser af tid til at small-talke og før man ved af det er der gået 2 timer. Forholdsregler efter operationen Når du netop har gennemgået en ambulant operation er der nogle forholdsregler, du skal tage for at undgå komplikationer. Undgå infektion i såret. Operationsområdet må ikke blive vådt i bad de første 2 døgn efter operationen. Gå ikke i svømmehal eller karbad før trådene er fjernet. Hold det opererede område i ro indtil trådene er fjernet eller efter aftale: for megen aktivitet giver hævelse og øger risikoen for infektion. Tegn på infektion starter som regel med at det begynder at gøre mere ondt i operationsområdet. Og først senere tilkommer rødme, varme, hævelse og evt. feber. Risikoen for infektion er størst 5 dage efter operationen +/- 2 dage. Kontakt klinikken hvis du er i tvivl. Undgå blødning. Man bør slappe af resten af dagen efter en operation. Enhver aktivitet vil øge blodtrykket og dermed risikoen for blodansamling eller blodudtrædninger. Dette er vigtigt ved alle operationer, men særlig vigtigt ved operationer i ansigtet. Man bør efter en operation i ansigtet gå hjem og være rigtig kedelig resten af dagen. Indtag kun mad og drikke der er køligt og blødt. Vær asocial og undgå at blodet løber til hovedet. Undgå at bøje dig fremover og behold helst hovedet over hjertehøjde, også i søvne. Så sov med hovedet højt. Og køl evt. det opererede område med f.eks. en pose frosne ærter i 10-15 minutter hver 2. time. Gerne den følgende dag også. Afkøling reducerer ofte også smerterne. Komplikationer det første døgn: Oplever du komplikationer - eksempelvis blødning, skal du kontakte klinikken. Ar-pleje: De brune "englehud" plastre som kirurgen oftest sætter direkte på arret, kan godt tåle brusebad. Dup dem med håndklædet og tør dem evt. med føntørrer. En evt. yderforbinding må fjernes efter et døgn. Plasteret holder kanterne på såret sammen, og skal kun skiftes, når det selv løsner sig. Bandage: Efter en udvidet kalkunhals-operation skal man gå 5 dage med en formsyet velcro-bandage der går op over hovedet, lidt som en elefanthue med hul til ørerne. Ar-pleje: De fleste ar heler OK ved anvendelse af "englehud" i 3-4 måneder, påpasselighed med sol og evt. en ar-creme. Men der er flere nuancer i det end som så. For eksempel er undgåelse af sol på ar en en smule overdrevet. Hvis et ar får meget sol de første par måneder efter en operation, kan den brune farve blive permanent og arret dermed mere synligt. Omvendt vil et ar, der ingen sol får, blive tydeligt lysere end den omgivende hud. Så lidt afhængig af den omgivende huds farve kan det være en fordel at tillade at arret får mere eller mindre sol. F.eks. er et ar omkring brystvorten mindst synligt, hvis det har fået noget sol og er blevet mørkt. Blot skal man give det sol i små doser, da ar let bliver solskoldede. Kontroller Typisk ses du til kontrol 1 uge efter, hvor evt. tråde fjernes. Og 3-6 måneder efter kommer du til vurdering af resultatet. Der kan være behov for yderligere kontroller.

Hvor stor er tilfredsheden?

Graden af tilfredshed er bl.a. bestemt af, hvor effektivt operationen reducerer de ting, du er utilfreds med. Effekten af en udvidet kalkunhals-operation er meget stor og kan sammenlignes med et klassisk ansigts-halsløft. Den eneste reelle forskel er, at ved et klassisk løft kommer der lidt mere fylde i "æblekinderne" - det gør der ikke ved en udvidet kalkunhals-operation. Hos folk der har haft et stort vægttab eller som har udtalt løshed, er effekten ofte større end ved det klassiske ansigts-halsløft. Det skyldes at opstramningen ved det klassiske løft sker nær ørerne og huden mellem ørerne og midtlinien hos folk med megen løshed giver sig igen i efterforløbet. I stedet går en kalkunhals-operation så at sige direkte på løsheden, hvor den er værst. Og så skal man huske på, at arret efter et ansigtsløft hverken er usynligt eller uden Der er nogle ting omkring tilfredshed efter kosmetisk kirurgi, som gælder de fleste operationer. En meget stor del af den tilfredshed, man oplever efter en kosmetisk operation afhænger af, hvor godt man på forhånd er forberedt på forløbet. At forventningsafstemningen er god. Det gælder både bivirkninger, tidsforløb og hvor effektivt behandlingen afhjælper ens gener i sidste ende. Det er også derfor, man som kosmetisk patient ikke har ret til at frasige sig den slags information. Man kan med andre ord ikke bare sige til kirurgen, at "Jeg behøver ikke at vide noget om risici - jeg regner med at du gør dit bedste". De allerfleste får et resultat, de er glade for. Men det er vigtigt, at man som patient er realistisk i sine forventninger. Mediernes påvirkning giver ofte er forvrænget billlede af kosmetisk kirurgi. På reality TV er det ofte yngre mennesker, der er i fokus. Og da yngre mennesker har en ungdommelig vævskvalitet har de et godt udgangspunkt for et godt og holdbart resultat. Det kan desværre bidrage til, at man som patient opbygger urealistiske forventninger til kosmetisk kirurgi. Her er det vigtigt, at du som patient lytter nøje til alt det, kirurgen siger - og ikke kun det, du gerne vil høre. Hvornår og hvor længe har jeg det ønskede resultat? En udvidet kalkunhals-operation holder i mange år - og ofte længere end et klassisk ansigts-halsløft. Specielt hos folk med udtalt løshed, f.eks. efter et stort vægttab.Hvor længe en kosmetisk operation holder, er i øvrigt bestemt af rigtig mange faktorer. Rygning, vægtsvingninger, megen sol, alder, hormonelle forhold og genetisk bestemt hudkvalitet er alle faktorer der påvirker virkningen, herunder varigheden, af et operationsresultat. Og så kan en kirurg jo heller ikke spå om, hvordan ens krop vil ældes/forandres i årene efter en operation. Risici og komplikationer Graden af tilfredshed er naturligvis også afhængig af den risiko, der er forbundet med operationen. Generelt er dette en meget sikker operation. Der ses yderst sjældent nervepåvirkning. I modsætning til et klassisk ansigts-halsløft er der ved denne operation kun risiko for påvirkning af mimikken til underlæben - ikke til hverken pande eller overlæbe. Og hvis der endelig skulle komme påvirkning af underlæben, kan det let korrigeres med toxin. Der kan forekomme dårlig heling et sted i arret, så der danner sig et lille sår i arret, som er flere uger om at hele. Problemet er hyppigst hos mænd, da hårsækkene i det skæggede område huser nogle i øvrigt ret godartede bakterier, der dog kan forstyrre helingen. En sjælden gang ses grov ardannelse. Det skyldes som regel helingsproblemer, men kan også opstå selvom der ikke har været defekter. Det ses hyppigst oppe bag hagen, hvor man ikke ser det med hovedet i normalstilling. Men det kan være generende alligevel fordi man kan mærke det strammer. Der kan være behov for at korrigere dette ved en mindre operation efter 6-9 måneder. Helst ikke før, da vævet skal have tid til at bløde op før det korrigeres. En korrrektion har bedre chancer for at gå godt end den første operation, da korrektionen er mindre end den første operation.Alle operationer deler en række standard-risici og -komplikationer. Der kan tilkomme blødning, som kræver en operation mere med fjernelse af blod. Arret kan blive betændt og i værste fald skulle åbnes for at udtømme betændelse, omend det i de allerfleste tilfælde er tilstrækkeligt med Penicillin eller anden antibiotika-behandling. Arret kan have så svært ved at hele, så det åbner sig lidt og skal hele langsomt "indefra". Hvilket ikke kun giver et besværligt, fugtigt sår i nogle uger, men også giver et grovere og mere synligt ar i sidste ende. Der kan komme langvarige smerter og/eller føleforstyrrelser i arret. Nogle smerter, som en sjælden gang kan være svære at fjerne permanent. Og selvom alt går fint, kan arret nogle gange alligevel ende med at blive så groft, at det opfattes som skæmmende. Et problem, man ikke altid kan udbedre ved en arkorrektion, da nogle mennesker er genetisk disponerede til grov ardannelse. Din oplevelse af god service Graden af tilfredshed er også afhængig af, i hvor høj grad du føler, at der er gjort mest muligt for at give dig et godt resultat. Her på klinikken gør vi mere end de allerfleste for at give dig så diskrete ar som overhovedet muligt. De fleste ar heler OK ved anvendelse af "englehud" i 3-4 måneder, påpasselighed med sol og evt. en ar-creme. Men der er flere nuancer i det end som så. For eksempel er undgåelse af sol på ar en en smule overdrevet. Hvis et ar får meget sol de første par måneder efter en operation, kan den brune farve blive permanent og arret dermed mere synligt. Omvendt vil et ar, der ingen sol får, blive tydeligt lysere end den omgivende hud. Så lidt afhængig af den omgivende huds farve kan det være en fordel at tillade at arret får mere eller mindre sol. F.eks. er et ar omkring brystvorten mindst synligt, hvis det har fået noget sol og er blevet mørkt. Blot skal man give det sol i små doser, da ar let bliver solskoldede. Hvis det er ekstremt vigtigt, at få så diskret et ar som muligt, har vi på Klinik Milfeldt en helt særlig erfaring med forebyggelse af ardannelse. Det gælder er særlig relevant ved direkte brynløft og operation for kalkunhals, men kan anvendes alle steder, hvor man ønsker at gøre alt, hvad man kan for at få så pæne ar som muligt. Læs om dette i nedenstående afsnit om medicin og operationer. Hvad koster operationen? Se prisen for operationen på vores prisliste.

Medicin og operationer

Før en operation er der bestemte typer medicin, du skal undgå eller være opmærksom på, hvornår du tager.

Efter en operation anvendes som regel smertestillende medicin. Men andre typer medicin kan også komme på tale.

 

Læs her klinikkens information om medicin og operationer

bottom of page