top of page
Patientinformation om rynkebehandling med toxin

 

Hvorfor virker toxin på rynker?

Rynker, som fremkommer ved muskelbevægelser (mimiske rynker), kan behandles med toxin. Det anvendes til behandling af rynker i panden, ved øjnene, på hagen og halsen. En yderligere fordel ved toxin er, at når man svækker nogle muskler bliver modsatrettede muskler stærkere. Hvis man for eksempel svækker musklerne, som trækker øjenbrynene nedad, så bliver musklerne, som løfter brynene op, stærkere, og der opstår et øjenbrynsløft. Resultatet er, at man ser mindre træt ud.

 

Toxin kan således løfte øjenbryn, mundvige og kinder, så det giver et mere åbent og afslappet udtryk. Toxin kan også behandle ”gummy smile” (blottet tandkød, når man smiler). Musklen som løfter overlæben hæmmes ved denne behandling og tandkødet blottes derfor ikke så meget når man smiler.

 

Kan toxin kombineres med andre behandlinger?

Ja. Toxin virker muskelafslappende og det udglatter mimiske rynker. Men hvis rynkerne ikke fjernes helt, kan man efterfølgende supplere med fillers for at få en yderligere effekt. Man kan også ofte gøre begge dele i samme seance.

 

 

Hvordan virker toxinet?

Når stoffet injiceres i en muskel, optages det i musklens aktiverende nerve. Stoffet hindrer, at der kommer signaler frem til musklen fra hjernen, og derfor kan musklen ikke længere trække sig sammen.

 

 

Hvor længe holder virkningen?

Effekten indtræder inden for 7 dage og holder normalt i 3-6 måneder. Holdbarheden vil ofte øges med gentagne behandlinger.

 

 

Hvordan foregår forundersøgelsen?

Før du kan modtage en kosmetisk behandling, skal du afgive et mundtligt samtykke til behandlingen. Det forudsætter, at du forinden har modtaget såvel skriftlig som mundtlig information om behandlingen. Når det drejer sig om behandling med hyaluronsyrefillers og botulinumtoksin kan du først få behandling efter to dages betænkningstid. Når du er i et behandlingsforløb med tilbagevendende behandlinger, skal du ikke have betænkningstid i de efterfølgende 2 år efter sidste forundersøgelse. Denne skal med andre ord fornys hvert 2. år.

 

 

Hvordan foregår behandlingen?

På behandlings-dagen skal der iht. gældende retningslinjer tages fotos af de område, der skal behandles. Ved evt. efterfølgende kontrol skal tilsvarende fotos tages igen.

Der injiceres få dråber toxin i de muskler, hvor der ønskes effekt. Der er ikke behov for bedøvelse, og behandlingen tager kun få minutter. Der ses kun let og kortvarig rødme efter behandlingen. Efter behandlingen er det vigtigt ikke at massere eller trykke på det behandlede område de første 4 timer, så stoffet ikke spredes til andre muskler end de tilsigtede.

 

 

Hvad skal jeg undgå efter behandlingen?

Man må i en uge efter behandlingen ikke modtage anden behandling, som medfører hævelse i det behandlede område, idet hævelsen kan flytte toxinet. Dette kan give afslapning af andre muskler end tilsigtet.

Forventet resultat: Effekten indtræder i løbet af 5 til 10 dage. Det kan i starten føles lidt mærkeligt, da man jo pludselig ikke kan bruge den muskel, man tidligere har spændt. Hos de fleste er effekten god i 3 måneder, herefter begynder man igen at kunne bruge musklen, og efter 6 måneder er der hos de fleste igen behov for behandling. Spændingshovedpine reduceres ofte efter behandling i panden.

Behandlingen giver oftest en god og tydelig reduktion i de mimiske rynker, effekten kan dog varierer fra person til person. Der vil være ganske få personer, hvor behandlingen ikke har effekt. Enten fordi de begynder at danne antistoffer, der neutraliserer stoffets effekt. Eller hvis de styrketræner meget intensivt, hvorved nerveenderne i musklerne udskiftes meget hurtigere end hos folk, der ikke dyrker intensiv styrketræning.
 


Revideret 01.12.2022

Pavia Milfeldt Lumholt

bottom of page