top of page
Patientinformation om behandling med toxin mod smerter efter operation
 
Baggrund

Principielt kan alle operationer give kroniske smerter. Men da brystforstørrelse (BFO) er en af de mest populære operationer inden for den kosmetiske kirurgi, og samtidig smertemæssigt nok den mest komplicerede, er den brugt som eksempel her.

 

Oftest er resultaterne efter BFO gode og komplikationerne få. Men en lille gruppe kvinder får vedvarende smerter omkring implantatet, som kan tage meget af glæden over et i øvrigt pænt resultat. Her kan smertebehandling med toxin ofte gøre en stor forskel. Afhængig af årsagen kan toxin ofte give en mærkbar lindring. Men årsagerne kan være mange, og det er vigtigt at den, der foretager behandlingen kan skelne mellem disse. Specielt hvis der som her er indopereret et implantat.

Nerveknuder pga. overskårne nerver

Ved alle operationer overskæres nerver til hudens følesans. En sjælden gang danner den overskårne ende en nerveknude, som giver jagende smerter, når den berøres. Hvis kirurgen ikke kan føle den, kan den ikke fjernes ved en operation. Og så får man som regel at vide, at man må leve med smerterne.

 

Ømhed i brusken mellem ribben og brystben

Nogle har tendens til ømhed, dér hvor ribbensbrusken sidder fast på brystbenet. De smerter kan hos nogle forværres betydeligt af et implantat. I dag tilbydes man som standard ikke nogen behandling af sådanne smerter.

 

​Muskelspændinger

De fleste implantater placeres under brystmusklen. Det kan hos nogle gøre musklen irritabel og øm, oftest midt på forkanten af musklen. Denne type smerter får man som regel også at vide, at man må leve med.

 

Kapseldannelse

Kapseldannelse forekommer hos ca. 8% af kvinder med brystimplantater i løbet af de første 10 år efter operationen. Kapseldannelse er en tilstand, der gør implantatet hårdt, rundt og ofte forskubber det pågældende bryst opad. På et tidspunkt begynder det at gøre ondt og skal opereres. Det er bare ikke alle, der kan passe 2-3 ugers pause fra arbejdet - og en operation til 40.000 kr - ind i en travl hverdag med kort varsel. De måneder/halvår, man går rundt med kapseldannelse indtil man kan opereres, kan blive meget lange, hvis man hele tiden har ondt.

Uafklarede smerter

Nogle kvinder har smerter, som har blandede årsager eller evt. en kapseldannelse, der bliver ved med at komme tilbage. Men hvor kvinden ikke er meget for at få dem fjernet. Her kan smertebehandling med toxin være kvindens eneste chance for at reducere generne, så hun kan leve med implantaterne alligevel.

Smerter, der ikke bør behandles med toxin

Der er mange tilstande, hvor toxin måske nok kan have en smertestillende virkning, men hvor det er vigtigt at få øje på den underliggende årsag, der skal håndteres helt anderledes end med smertebehandling.

 • Fortrydelses-smerter: Hvis en kvinde grundlæggende fortryder, at hun fik en brystforstørrelse, er der en øget risiko for, at få smerter efterfølgende. Her skal man naturligvis diskutere, om implantaterne skal fjernes.

 • Rygsmerter: Skyldes smerterne nogle rygproblemer, der giver udstrålende smerter til brystet, skal disse udredes og behandles i stedet.

 • Breast Implant Illness: Er man en af de meget få kvinder, der efter BFO har fået flere andre symptomer og man mistænker "Breast Implant Illness", skal fjernelse naturligvis overvejes i stedet.

 • Serom/væskeansamling: En væskeansamling omkring et implantat kan spænde og gøre ondt. Nogle gange går det væk af sig selv. Andre gange skal det opereres og kan være tegn på infektion, ruptur eller den sjældne BIA-ALCL. 

 • Lymfekræft (BIA-ALCL): 

 • Infektion: Infektion kan give smerter, men ofte vil der være andre symptomer også, som sygdomsfølelse/rødmen.

 • Ruptur: Ruptur kan give lette smerter og nogle gange en væskeansamling, som gør brystet spændt.

 • Rotation/løshed: Hvis et implantat river sig løs giver det ofte smerter - i hvert fald i starten.

 

Om "off-label" forsøgs-behandling

Toxin er ikke registreret til behandling af arvæv eller smerter i ar, men kan anvendes såkaldt "off-label": Når man bruger et stof på en anden måde, end det blev markedsført til. Behandlingen må i så fald kun foretages af speciallæger, der er godkendt til behandling med toxin, og kun hvor der ikke findes noget andet speciale, der har taget behandlingen til sig. Behandling af ar hører under det plastikkirurgiske speciale. Og derfor må en plastikkirurg anvende toxin “off-label” selvom det ikke er en anerkendt metode. 

Når et præparat anvendes Off-label, er der fra Styrelsen for Patientsikkerheds side en række skærpede krav til, hvordan behandlingen skal foregå:

 • Skærpet informationspligt: Man skal som patient have modtaget skriftlig information og ikke kun mundtlig. Man skal være informeret om, at Toxin anvendes på en anden måde, end det er registreret til - herunder at der ikke er nogen garanti for, at det virker efter hensigten.

 • Skærpet dokumentationspligt: Lægen skal være ekstra omhyggelig med journalføringen. Herunder anføre grunden til, at toxin anvendes off-label: At andre behandlinger ikke har givet tilstrækkelig effekt og at man vurderer, at risikoen ved anvendelse af toxin opvejes af den forventede effekt.

 • Skærpet opfølgningspligt: Lægen er forpligtet til at følge ekstra grundigt op på effekt og evt. Bivirkninger.

 

Hvordan foregår forundersøgelsen?

Før du kan modtage denne behandling, skal du afgive et mundtligt samtykke til behandlingen. Det forudsætter, at du forinden har modtaget såvel skriftlig som mundtlig information om behandlingen. I modsætning til kosmetisk behandling med toxin er de 2 dages betænkningstid ikke nødvendige.

 

Hvordan foregår behandlingen?

Der injiceres få dråber toxin i de muskler, hvor der ønskes effekt. Der er ikke behov for bedøvelse, og behandlingen tager kun få minutter. Der ses kun let og kortvarig rødme efter behandlingen.

 

Hvad skal jeg undgå efter behandlingen?

Efter behandlingen er det vigtigt ikke at massere eller trykke på det behandlede område de første 4 timer, så stoffet ikke spredes til andre muskler end de tilsigtede. Man må i en uge efter behandlingen ikke modtage anden behandling, som medfører hævelse i det behandlede område, idet hævelsen kan flytte toxinet. Dette mindsker effekten og øger risikoen for bivirkninger.

 

Forventet resultat

Effekten indtræder i løbet af 5 til 10 dage og holder typisk i 3 måneder. Ved gentagne behandlinger holder effekten nogle gange op til 6 måneder pr. gang. Nogle få patienter får en periode lige efter behandlingen, hvor smerterne forværres i 1-3 uger før smertelindringen sætter ind. De fleste oplever dog ikke denne initielle forværring. Ca. ¼ har så begrænset effekt, så de af den grund vælger ikke at få behandlingen gentaget. Ca. ¼ har så god effekt, så de får brudt en ond cirkel og klarer sig uden toxin fremover. Og halvdelen har så god effekt, så de får behandlingen gentaget. Hos enkelte af dem, sker det at effekten med tiden aftager eller ophører. Enten fordi de begynder at danne antistoffer, der neutraliserer stoffets effekt. Eller hvis de styrketræner meget intensivt, hvorved nerveenderne i musklerne udskiftes meget hurtigere end hos folk, der ikke dyrker intensiv styrketræning.


Revideret 01.12.2022
Pavia Milfeldt Lumholt

bottom of page